Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thực hiện chức năng gì?

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thực hiện chức năng gì?

Kế toán luôn là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm đối với các doanh nghiệp. Trong kế toán lại được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở mỗi lĩnh vực sẽ lại có một đặc điểm, đặc trưng riêng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chọn sử dụng phần mềm để tối ưu hóa công việc.

Vậy phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thực hiện những chức năng gì? Hãy cùng NewCA tìm hiểu trong nội dung bài viết ngay sau đây.

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Việc bố trí, sắp xếp phân công công việc cho những người làm công tác kế toán trong từng đơn vị sao cho bộ máy kế toán cần phù hợp với tính chất quy mô hoạt động của từng đơn vị. Đồng thời, yêu cầu quản lý của đơn vị rất quan trọng đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nghiệp vụ của phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm có các nghiệp vụ bản sau:

Kế toán tiền và vật tư

Nghiệp vụ này phản ánh về tình hình giao nhận dự toán, tình hình thu và chi Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, phản ánh tình hình tăng, giảm vật tư và các cách xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

Kế toán tài sản cố định

Thực hiện công việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định. Ví dụ như: mua sắm, xin được cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,…

Từ đó, thấy rõ sự khác biệt giữa tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Nó khác với tính khấu hao tài sản cố định ở các doanh nghiệp, bao gồm:

  • Khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp tính theo từng tháng (1 lần/tháng vào cuối mỗi tháng).
  • Hao mòn tài sản cố định đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm (1 lần/năm vào cuối mỗi năm).
Kế toán tài sản cố định
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp – Kế toán tài sản cố định

Kế toán các khoản thu

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các nghiệp vụ kế toán các khoản phải thu. Nhằm cho thấy sự khác nhau trong cách hạch toán khoản thu giữa đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Đó là các khoản thu sử dụng tài khoản 511. Và đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh là các khoản phải thu và sử dụng tài khoản 311. Còn đối với các doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng tài khoản 131.

Kế toán về khoản bảo hiểm và lương

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp giúp hạch toán về nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương. Bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Kế toán khoản phải trả

Đó là các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Ví dụ như nhà cung cấp, học sinh sinh viên và một số các đối tượng khác.

Kế toán nguồn kinh phí

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thực hiện các bút toán kế toán. Đặc biệt về việc nhận dự toán do Ngân sách Nhà nước cấp. Đó là việc tăng các loại nguồn kinh phí bao gồm nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,…

Kế toán nguồn kinh phí trong kinh doanh

Với mục đích có thể nhận định được nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh của các đơn vị đến từ đâu? Nên sử dụng nguồn chi phí đó như thế nào? Hạch toán nguồn chi phí kinh doanh ở các đơn vị hành chính sự nghiệp có gì khác so với hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp?

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp - Kế toán nguồn kinh phí
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp – Kế toán nguồn kinh phí

Kế toán các khoản chi

Để có thể nhận định sự khác nhau giữa việc chi cho các hoạt động thường xuyên, hoạt động không thường xuyên, chi dự án hay chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Đồng thời, lên kế hoạch sử dụng một cách hợp lý các nguồn kinh phí chi đó.

Kế toán khoản doanh thu

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp mục đích là để phản ánh các khoản doanh thu. Đặc biệt tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế toán khoản chi phí

Bao gồm kế toán các khoản chi phí cho sản xuất kinh doanh tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Ví dụ như: chi lương, tiền công, phụ cấp, nhập nguyên vật liệu cho sản xuất,…

Kế toán bút toán trong kết chuyển cuối kỳ

Nghiệp vụ này xử lý trường các loại dự toán, các loại nguồn kinh phí. Đồng thời đó là các khoản chi vào cuối kỳ kế toán năm.

Kế toán sổ sách cùng báo cáo tài chính

Phần mềm sẽ liệt kê các loại sổ sách cần in ra vào cuối kỳ kế toán năm. Lập các báo cáo tài chính cần thiết. Với mục đích để cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong và ngoài đơn vị.

Câu hỏi thường gặp

Kế toán hành chính sự nghiệp cần có những kỹ năng gì?

– Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý chứng từ kế toán
– Ghi sổ kế toán, lập các báo cáo kế toán trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
– Tổng hợp, phân tích số liệu kế toán

Kế toán hành chính sự nghiệp có giống kế toán tổng hợp?

Không. Kế toán tổng hợp yêu cầu chuyên môn cao và bao quát hơn kế toán hành chính sự nghiệp

Để biết rõ hơn về phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, bạn có thể liên hệ với NewCA để được cung cấp nhiều thông tin hơn.

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON