Doanh nghiệp nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không?

Nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không?

Đều đặn hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp phải nộp tờ khai lên cơ quan Thuế. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng sau khi nộp tờ khai lên cơ quan Thuế mới phát hiện thông tin thiếu sót.Nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không, mức phạt nộp tờ khai bổ sung là bao nhiêu” là câu hỏi chung của nhiều đơn vị. Trong bài viết này, NewCA sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Doanh nghiệp phát hiện sai sót có được nộp tờ khai bổ sung không?

Dựa theo Điều 47 – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019  quy định về vấn đề khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

  • Doanh nghiệp phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan Thuế sai thông tin, thiếu sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, thiếu sót. Việc nộp tờ khai bổ sung phải diễn ra trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
  • Khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở, cơ quan của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, cơ quan Thuế sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đơn vị theo quy định tại Điều 142 và Điều 143.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Đơn vị nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không?

Căn cứ khoản 3 – Điều 9 tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định:

“Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai nhưng doanh nghiệp đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế, tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp. 

Hoặc trước thời điểm cơ quan Thuế phát hiện không qua quá trình thanh tra hay kiểm tra thuế tại trụ sở của đơn vị, trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.”

Đơn vị nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không?
Đơn vị nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không?

Tóm lại, doanh nghiệp có thể nộp bổ sung cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp tờ khai thuế lần tiếp theo.

Nhưng hành động này phải diễn ra trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Doanh nghiệp cần lưu ý điều này để tránh rơi vào tình huống bị xử phạt.

Nộp tờ khai bổ sung nên lưu ý điều gì?

  • Doanh nghiệp phải kê khai số thuế theo đúng mặt hàng/ dịch vụ đang cung cấp
  • Nội dung trong tờ khai bổ sung phải phù hợp với chứng từ
  • Đóng thuế đầy đủ và đúng hạn
  • Thời gian nộp tờ khai bổ sung không vượt quá thời hạn pháp luật quy định

Mức phạt nộp tờ khai bổ sung

Nếu doanh nghiệp nộp tờ khai bổ sung, cơ quan Thuế phát hiện thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm, hoàn sẽ bị xử lý theo các mức phạt sau (Theo Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP):

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi doanh nghiệp khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế. Tuy nhiên hành vi này không ảnh hưởng đến quá trình xác định nghĩa vụ nộp thuế…. (Ngoại trừ hành vi được pháp luật quy định tại khoản 2).

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng – 2.500.000 đồng với hành vi doanh nghiệp khai sai hoặc khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai. Các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng nội dung không liên quan đến vấn đề xác định nghĩa nộp vụ thuế.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 8.000.000 đồng nếu doanh nghiệp rơi vào một trong những trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ đóng thuế trong hồ sơ thuế, không phân biệt đó là hành vi cố tình hay vô ý
  • Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định trên

Hướng giải quyết “sáng suốt” nhất cho doanh nghiệp 

Hướng dẫn nộp tờ khai bổ sung
Hướng dẫn nộp tờ khai bổ sung

Đầu tiên, doanh nghiệp phải nộp đầy đủ số tiền thuế còn thiếu. Số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi được quy định rõ tại khoản 1.

Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì doanh nghiệp không bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đơn vị vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn được quy định tại Khoản 6 – Điều 8.

Buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh lại số lỗ. Tất cả số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi được quy định tại rõ ở khoản 1.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ khai bổ sung bao gồm những gì?

Khi phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót, doanh nghiệp cần nộp tờ khai bổ sung, bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

Mức xử phạt khi doanh nghiệp khai sai, khai thiếu các nội dung liên quan đến việc xác định mức nộp thuế?

Cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp nộp tờ khai bổ sung trong thời hạn cho phép. Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế.

Tóm lại, nộp tờ khai bổ sung là điều doanh nghiệp khó tránh khỏi. Bởi lẽ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh rất nhiều, quá trình quản lý hóa đơn chứng từ vào lập báo cáo tài chính không tránh khỏi sai sót.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON