Những lưu ý về thời hạn nộp thuế năm 2023

Những lưu ý về thời hạn nộp thuế năm 2023

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung. Vậy những lưu ý về thời hạn nộp thuế năm 2023 mà doanh nghiệp cần chú ý là gì? Theo dõi bài viết dưới đây của NewCA nhé.

Thời hạn nộp thuế đối với người nộp thuế

Căn cứ tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 quy định người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đối với trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Trường hợp áp dụngThời hạn nộp thuế
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệpTạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau
Đối với dầu thôThời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp dựa vào lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với dầu thô bán nội địa hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.
Đối với khí thiên nhiênThời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng

Bên cạnh đó, đối với trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn được ghi trên thông báo của cơ quan thuế. Đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài thì thời hạn nộp thuế được quy định tại Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy đinh của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu 2016. Trường hợp phát sinh số tiền thuế phải nộp sau khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa, thời hạn nộp thuế phát sinh được thực hiện như sau:

  • Thời hạn nộp thuế khai bổ sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai thuế hải quan ban đầu.
  • Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào giá trị hải quan chưa xác định được theo quy định tại Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số tiền thuế ấn định

Căn cứ vào điều 54 của Luật Quản lý thuế 2019 quy định người nộp thuế trong việc nộp số tiền ấn thuế ấn định có trách nhiệm như sau:

Thứ nhất, người nộp thuế phải nộp số tiền thuế ấn định theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế.

Thứ hai, người nộp thuế cần có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu chứng minh cho việc khiếu nại, khởi kiện. Nếu người nộp thuế năm 2023 chậm nộp tiền thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019.

Lời kết

Trên đây là những lưu ý về thời hạn nộp thuế năm 2023. Hy vọng quý doanh nghiệp chú ý về thời hạn nộp thuế để tránh bị phạt không đáng có. Để cập nhật các thông tin mới nhất, các bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài viết trên website của NewCA nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON