Những khoản tiền lương nào tăng từ ngày 1/7/2024?

Những khoản tiền lương nào tăng từ ngày 1/7/2024?

Từ ngày 1/7/2024, chế độ tiền lương sẽ có những thay đổi nào? Theo nghị quyết của Quốc hội từ 1-7-2024, bãi bỏ tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Từ ngày 1/7/2024 tăng mức lương tối thiểu vùng lên 6%?

Sáng 20/12, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai năm 2023, để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024.

Các trường hợp giảm lương nhân viên
Tăng lương từ 01/7/2024 công chức, người lao động cần biết 

Theo Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, phương án tăng lương được đánh giá dựa trên những khó khăn kinh tế, biến động của thế giới, các rào cản thương mại phức tạp…và cả tình hình đời sống khó khăn của người lao động trong thời gian qua do biến động của giá cả, doanh nghiệp thiếu các đơn hàng…

Kết thúc phiên họp, với đa số phiếu đồng thuận, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6% từ ngày 1/7/2024 (cùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước).

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định như sau:

VùngMức lương tối thiểu tháng(Đơn vị: đồng/tháng)Mức lương tối thiểu giờ(Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I4.680.00022.500
Vùng II4.160.00020.000
Vùng III3.640.00017.500
Vùng IV3.250.00015.600

Như vậy, Với mức tăng 6% trên, mức lương tối thiểu theo tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2024, cụ thể như sau:

  • Vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng);
  • Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng);
  • Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng);
  • Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Như vậy, tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2024 lên 6% sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2024.

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới

Từ ngày 1/7/2024, chế độ tiền lương sẽ có những thay đổi nào? Theo nghị quyết của Quốc hội từ 1-7-2024, bãi bỏ tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì 09 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024 bao gồm:

(1) Phụ cấp kiêm nhiệm.

(2) Phụ cấp thâm niên vượt khung.

(3) Phụ cấp khu vực.

(4) Phụ cấp trách nhiệm công việc.

(5) Phụ cấp lưu động.

(6) Phụ cấp ưu đãi theo nghề.

(7) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

(8) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

(9) Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc cải cách toàn diện chính sách tiền lương ở nước ta, không chỉ mang lại hơi thở mới cho hệ thống lương hưu mà còn cả tới các loại trợ cấp BHXH và các chính sách an sinh xã hội khác, tất cả đều được điều chỉnh tăng lên từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm còn phải chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ

Hệ số trượt giá BHXH từ ngày 01/01/2024 thay đổi

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH hay còn gọi là hệ số trượt giá được quy định tại Thông tư này như sau:

– Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong năm 2024 thì áp dụng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo bảng dưới đây:

NămTrước 19951995199619971998199920002001200220032004
Mức điều chỉnh5,434,614,364,223,923,753,823,833,683,573,31
Năm20052006200720082009201020112012201320142015
Mức điều chỉnh3,062,852,632,142,01,831,541,411,331,271,27
Năm201620172018201920202021202220232024
Mức điều chỉnh1,231,191,151,121,081,071,031,01,0

Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong năm 2024 thì áp dụng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau:

Năm200820092010201120122013201420152016
Mức điều chỉnh2,142,01,831,541,411,331,271,271,23
Năm20172018201920202021202220232024 
Mức điều chỉnh1,191,151,121,081,071,031,01,0 

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024. Các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2024.

Tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức bao nhiêu?

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, trong chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ hệ số lương 1 – 2,34 – 10 của hiện nay lên thành 1 – 2,68 – 12.

Với việc mở rộng quan hệ tiền lương này thì mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao (so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay).

Đồng thời, mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm với hệ số 2,68 (cao hơn so với hệ số 2,34 hiện nay). Được biết với hệ số 2,34 thì công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương Bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên hệ số 12. Do đó, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến sẽ cao hơn (so với con số 18 triệu đồng hiện nay).

Như vậy, từ ngày 01/7/2024 tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%. Mức tăng lương cụ thể cho từng đối tượng sẽ phụ thuộc vào vị trí việc làm, hiệu quả công việc,…

Nef Digital SEOON