Nhận trợ cấp thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?

trợ cấp thất nghiệp

Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản khiến người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp. Lúc này việc hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể hỗ trợ phần nào khoản tiền trước mắt. Tuy nhiên nhận trợ cấp thất nghiệp thì có ảnh hưởng đến lương hưu sau này không? Cùng xem giải đáp của NewCA nhé!

Hưởng trợ cấp thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?

Theo các quy định hiện nay thì việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động. 

Điều này được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Luật Việc làm năm 2013. Người lao động chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật để được hưởng lương hưu.

Người lao động đóng BHTN được nộp hồ sơ hưởng trợ cấp nếu đủ các điều kiện theo quy định
Nhận trợ cấp thất nghiệp không ảnh hưởng đến lương hưu. Ảnh: Internet

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023, người lao động cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(1) Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

(2) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

(3) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

(4) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013;

(5) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

(Điều 49 Luật Việc làm 2013)

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON