Người lao động trong thời gian thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc?

Người lao động trong thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Để giải đáp cho câu hỏi này mời các bạn đón đọc bài viết chi tiết dưới đây cùng NewCA nhé!

Quy định thời gian thử việc của người lao động 

Căn cứ Điều 27, Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định: “Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Sau khi kết thúc thử việc thì căn cứ theo Điều 29, Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
thử việc có đóng BHXH

Người lao động trong thời gian thử việc có phải đóng BHXH không? Ảnh: Internet

Trong thời gian thử việc có phải đóng BHXH không? 

Tại mục 1.1, 1.2 khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định những đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);…”

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

“Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.”

Tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.…”

Như vậy, có thể hiểu rằng hợp đồng thử việc là loại hợp đồng không phải đóng bảo hiểm xã hội vì trong nội dung của hợp đồng này không nhắc đến việc đóng bảo hiểm xã hội như hợp đồng lao động.

>>> Xem thêm: Quy định về mức lương thử việc theo luật chi tiết nhất

Kết luận

Trong bài viết trên đây NewCA đã giúp trả lời câu hỏi: “Người lao động trong thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?”. Mong rằng đã có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Nef Digital SEOON