Tham khảo chi tiết nghị định 15 giảm thuế GTGT

Tham khảo chi tiết nghị định 15 giảm thuế GTGT

Nghị định 15 giảm thuế GTGT được ban hành mang đến nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp. Vậy, có gì nổi bật trong nghị định này và làm thế nào để giảm thuế GTGT?

Nghị định 15 giảm thuế GTGT được ban hành từ tháng 1 năm 2022 đã quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, các doanh nghiệp cần chú ý ở nghị định này. Trên cơ sở đó, xác định đúng khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Cùng tìm hiểu chi tiết về việc giảm thuế cũng như mức giảm tương ứng từ Nghị định 15 này với bài viết dưới đây nhé.

Tổng quan về Nghị định 15 giảm thuế GTGT 

Nghị định 15 năm 2022 được ban hành tập trung về chính sách miễn, giảm thuế. Căn cứ trên nghị quyết 43 năm 2022 được ban hành về chính sách tài khóa và tiền tệ. Hướng đến việc phục hồi cũng như phát triển kinh tế và xã hội.

Mức giảm thuế theo nghị định 15 giảm thuế GTGT

Nghị định được ban hành tập trung hướng đến việc giảm thuế GTGT xuống mức 8%. Mức giảm áp dụng đối với những nhóm hàng hóa, dịch vụ nhất định. Cụ thể là các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế là 10%. 

Nghị định ban hành hướng đến việc giảm thuế GTGT xuống mức 8%
Nghị định ban hành hướng đến việc giảm thuế GTGT xuống mức 8%

Trong đó, loại trừ với các nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm:

  • Dịch vụ viễn thông. Các hoạt động tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng. Các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kim loại cũng như sản phẩm từ kim loại đúc sẵn. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực khai khoáng (không bao gồm khai thác than). Khai thác than cốc. Khai thác dầu mỏ tinh chế. Các sản phẩm hóa chất. Chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ này được thể hiện trong phần Phụ lục 1 Nghị định 15.
  • Các sản phẩm cũng như dịch vụ đang áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ này được thể hiện trong phần Phụ lục 2 Nghị định 15.
  • Các hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin dựa trên pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ này được thể hiện trong phần Phụ lục 3 Nghị định 15.

Lưu ý về sản phẩm được áp dụng mức giảm thuế GTGT 

Việc giảm thuế GTGT theo nghị định 15 năm 2022 được áp dụng thống nhất. Gồm cả tại khâu nhập khẩu lẫn sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Các mặt hàng than khai thác được bán ra cũng thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo nghị định. Đó gồm cả những trường hợp than khai thác, tiếp đến được qua sàn tuyển và phân loại đi theo quy trình khép kín. Sau đó mới bán ra.

Chính sách áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng từ ngày 01-02-2022. Kết thúc giảm thuế tính đến 31-12-2022.

Cập nhật về mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022

Các đơn vị, cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8%. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thỏa quy định được miễn giảm như đã đề cập ở trên.

Đơn vị tính theo phương pháp khấu trừ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8%.
Đơn vị tính theo phương pháp khấu trừ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8%.

Những đơn vị, cơ sở kinh doanh (tính cả hộ kinh doanh lẫn các cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT dựa trên tỷ lệ % doanh thu sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi tiến hành xuất hóa đơn với những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định này.

Trình tự và thủ tục để được giảm thuế GTGT theo Nghị định 1

Trình tự và thủ tục giảm thuế GTGT theo nghị định sẽ có sự khác biệt. Tùy thuộc theo các đơn vị, cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo mỗi phương pháp khác nhau. Trong đó:

Đối với những đơn vị tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa và dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Ngay dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền mà người mua cần thanh toán.

Căn cứ trên hóa đơn GTGT, đơn vị kinh doanh bán hàng hóa và dịch vụ sẽ kê khai thuế GTGT đầu ra. Đơn vị kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tất cả đều theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Đối với các cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

Khi tiến hành lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa cũng như dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, ngay phần “Thành tiền” cần ghi đầy đủ tiền hàng hóa cũng như dịch vụ trước khi giảm. 

Tại phần “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” cần ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ngoài ra, cần ghi chú: “đã giảm (số tiền)” ứng với 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43 năm 2022.

Câu hỏi thường gặp

Nghị định 15 giảm thuế GTGT là gì?

Nghị định 15 năm 2022 được ban hành tập trung về chính sách miễn, giảm thuế. Căn cứ trên nghị quyết 43 năm 2022 được ban hành về chính sách tài khóa và tiền tệ. Hướng đến việc phục hồi cũng như phát triển kinh tế và xã hội.

Sản phẩm được áp dụng mức giảm thuế GTGT cần những lưu ý gì?

– Việc giảm thuế GTGT theo nghị định 15 năm 2022 được áp dụng thống nhất. Gồm cả tại khâu nhập khẩu lẫn sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.
– Các mặt hàng than khai thác được bán ra cũng thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo nghị định. Đó gồm cả những trường hợp than khai thác, tiếp đến được qua sàn tuyển và phân loại đi theo quy trình khép kín. Sau đó mới bán ra.
– Chính sách áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng từ ngày 01-02-2022. Kết thúc giảm thuế tính đến 31-12-2022.

Trên đây là các thông tin liên quan đến Nghị định 15 giảm thuế GTGT. Các doanh nghiệp có thể tham khảo để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định. Đồng thời vẫn tối ưu nhất các khoản thuế phí cho chính đơn vị mình. Ngoài ra, để tham khảo cũng như được tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến pháp luật về thuế, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON