Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN

Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN

Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN chính thức có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2020. Theo Nghị định này, một số nội dung về nộp tờ khai thuế TNCN sẽ được bổ sung và có nhiều thay đổi. Hãy cùng NewCA tìm hiểu một số quy định quan trọng tại Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN trong bài viết dưới đây.

#1. Thời điểm nộp tờ khai

Tại Điểm a, Khoản 1 – Điều 16 trong Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định rõ “Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu (VNĐ) trở lên thì khai thuế theo tháng. Trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện khai thuế GTGT theo quý.” 

 Ở Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN, có sửa đổi một số nội dung. Cụ thể “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.”

Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được phép lựa chọn việc nộp tờ khai thuế TNCN theo quý. Như vậy, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng tùy thuộc vào lựa chọn của doanh nghiệp trước đó.

#2. Trách nhiệm doanh nghiệp khi nộp tờ khai

So với các văn bản pháp luật trước đây về nội dung nộp tờ khai thuế TNCN thì Điều 7, Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN được quy định rõ ràng và chi tiết hơn. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai chính xác, trung thực và đầy đủ những nội dung trong hồ sơ khai thuế hay hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Sau đó, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm về những thông tin trên hồ sơ đơn vị đã kê khai.

Doanh nghiệp sẽ phải giải trình, bổ sung thông tin tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan. Lưu ý, đơn vị nên nộp tờ khai đúng hạn để tránh tình trạng bị xử phạt hành chính.

Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN - những điều cần lưu ý
Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN – những điều cần lưu ý

#3. Doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng cho cá nhân là các hộ kinh doanh 

Trong các văn bản pháp luật trước đây, chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề này. Tại Điểm d, Khoản 5, Điều 7 có ghi rõ: “Bổ sung quy định đối với tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại,… chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho cá nhân. Với điều kiện những cá nhân đó là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm nộp khai thuế thay cho cá nhân theo quy định”. 

Như vậy, nếu doanh nghiệp hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật cho đối tượng cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì đơn vị có trách nhiệm khai và nộp tờ khai thuế TNCN.

#4. Không phát sinh TNCN nhưng phát sinh khoản trả thu nhập

Dựa theo quy định tại Điểm a – Khoản 1- Điều 16 tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai và nộp tờ khai thuế.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điểm d1, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN:  “Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tiền lương, tiền công có trách nhiệm nộp tờ khai thay cho các cá nhân. Nếu cá nhân đó ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập này. Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không và không quan tâm đến mức lương là bao nhiêu.”

Nói một cách ngắn gọn, nếu doanh nghiệp phát sinh còn phát sinh các khoản chi trả thu nhập trực tiếp cho người lao động thì vẫn phải nộp tờ khai.

Không phát sinh TNCN nhưng phát sinh khoản trả thu nhập
Không phát sinh TNCN nhưng phát sinh khoản trả thu nhập

#5. Trường hợp doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNCN

Nếu Nghị định 83/2013/NĐ-CP không đề cập đến những trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế thì Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN đã liệt kê 5 trường hợp doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế:

  • Doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ…thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật
  • Cá nhân (người lao động trong đơn vị) có thu nhập được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tại Điểm b, Khoản 2, Điều 79 Luật Quản lý thuế (trừ những cá nhân được thừa kế hay có quà tặng là bất động sản, từ chuyển nhượng bất động sản)
  • Doanh nghiệp chế xuất chỉ có duy nhất hoạt động xuất khẩu
  • Đối tượng người nộp thuế tạm ngừng hoạt động sản xuất và kinh doanh theo quy định ở Điều 4 trong Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN.
  • Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Ngoại trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức doanh nghiệp (theo Khoản 4, Điều 44 của Luật Quản lý thuế).

Tóm lược nội dung

Những điều cần lưu ý về nộp tờ khai thuế TNCN

#1. Thời điểm nộp tờ khai
#2. Trách nhiệm doanh nghiệp khi nộp tờ khai
#3. Doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng cho cá nhân là các hộ kinh doanh 
#4. Không phát sinh TNCN nhưng phát sinh khoản trả thu nhập
#5. Trường hợp doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNCN

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến “Nghị định 126 về nộp tờ khai thuế TNCN”. Hy vọng những thông tin này sẽ mang lại giá trị nào đó cho doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON