Quy định mới về mức lương đóng BHXH 2022

Quy định mới về mức lương đóng BHXH 2022

Mức lương đóng BHXH 2022 là chủ đề được nhiều người quan tâm sau khi Nghị định 38/2022/NĐ-CP được công bố. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, dẫn đến tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh tương ứng.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP cụ thể là gì?

Là nghị định số 38/2022/NĐ-CP, được chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 12/6/2022. Nội dung nghị định: “Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”.

Như vậy, doanh nghiệp cần rõ ràng lại một điều, nghị định 38/2022/NĐ-CP được công bố ngày 12/6 về nội dung “mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”.

Còn việc điều chỉnh Mức lương đóng BHXH 2022 chỉ là quyết định kéo theo, cũng như có hiệu lực từ 01/7/2022.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP cụ thể là gì?
Nghị định 38/2022/NĐ-CP cụ thể là gì?

Mức lương đóng BHXH 2022 căn cứ vào đâu?

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc căn cứ vào:

  • Mức lương
  • Phụ cấp
  • Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2022

Từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng theo tháng được xác định như sau:

VùngMức lương tối thiểu trước 30/6/2022Mức lương tối thiểu từ 01/7/2022
I4.420.000₫ /tháng4.680.000₫ /tháng
II3.920.000₫ /tháng4.160.000₫ /tháng
III3.430.000₫ /tháng3.640.000₫ /tháng
IV3.070.000₫ /tháng3.250.000₫ /tháng

Qua đó, mức đóng BHXH sẽ phụ thuộc vào mức lương, cụ thể có quy định về Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu và tối đa, như sau:

a, Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu 2022

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (còn hiệu lực) thì mức lương đóng BHXH 2022 bắt buộc tối thiểu quy định như sau:

  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, mức lương đóng BHXH 2022 tối thiểu cho từng đối tượng từ ngày 01/7/2022 như sau (đơn vị: đồng):

Mức lương đóng BHXH 2022 tối thiểu cho từng đối tượng
Mức lương đóng BHXH 2022 tối thiểu cho từng đối tượng

b, Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa 2022

Mức lương đóng BHXH 2022 tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng). Như vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc là 29,8 triệu đồng/tháng.

Lưu ý về quy định mức lương đóng BHXH 2022

Doanh nghiệp, đơn vị có trách nhiệm điều chỉnh kịp thời và phù hợp mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu cho người lao động (NLĐ)

Lưu ý về quy định mức lương đóng BHXH 2022
Lưu ý về quy định mức lương đóng BHXH 2022

Trong trường hợp quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) bằng mức lương tối thiểu mới đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022 doanh nghiệp, đơn vị phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho NLĐ theo mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu mới quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP nếu có.

Tóm tắt bài viết

Mức lương đóng BHXH 2022 căn cứ vào đâu?

– Căn cứ tại Khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.
– Theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc căn cứ vào:
+ Mức lương
+ Phụ cấp
+ Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa 2022

Mức lương đóng BHXH 2022 tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng). Như vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc là 29,8 triệu đồng/tháng.

Và trên đây là toàn bộ thông tin về mức lương đóng BHXH 2022, nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi tới số máy 1900 2066 để được tư vấn thêm, hoặc để được được sử dụng dịch vụ của NewCA.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON