Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất của người lao động

Mức bảo hiểm thất nghiệp cao nhất

Trong khoảng thời gian đang tìm kiếm một công việc mới, bảo hiểm thất nghiệp được xem như chiếc phao cứu sinh của người lao động, giúp trang trải cuộc sống trong những ngày này. Chính vì thế, những vấn đề liên quan đến mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp đang được người lao động đặc biệt quan tâm. Do vậy, trong bài viết này NewCA sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất và điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp thực chất là gì?

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất
Bảo hiểm thất nghiệp là gì

Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là chế độ được quy định bởi pháp luật nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc, hỗ trợ người lao động khi đang học nghề, duy trì việc làm hoặc đang tìm việc làm dựa trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Các đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động đã tham gia giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Bao gồm một trong các loại hợp đồng sau: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động đã xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc làm một công việc nhất định mà có thời gian từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

Quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất

Theo quy định của pháp luật, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính dựa theo số tháng mà người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, khi người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, nếu cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được hưởng 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, nếu người lao động càng đóng bảo hiểm thất nghiệp nhiều năm thì sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong càng nhiều tháng. Tuy nhiên người lao động có mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tối đa không được phép quá 12 tháng. Để được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động cần phải đóng bảo hiểm trong thời gian ít nhất là 12 năm.

Lưu ý: Trong trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp nhiều hơn 36 tháng. Thì khi đó số tháng đóng bảo hiểm còn lại sẽ được bảo lưu để tính thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho lần tiếp theo khi người lao động đảm bảo đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động có mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất là bao nhiêu?

Tại điều 50 Luật Việc làm đã quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động bằng 60% so với mức bình quân tiền lương mà hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi bị thất nghiệp. Trong đó: 

  • Mức hưởng trợ cấp tối đa hằng tháng không vượt quá 5 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt giao kết hợp đồng đối với trường hợp người lao động thực hiện chế độ tiền lương được quy định bởi Nhà nước.
  • Mức hưởng trợ cấp tối đa hằng tháng không vượt quá 5 lần so với mức lương tối thiểu vùng ngay tại thời điểm chấm dứt giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động thực hiện chế độ tiền lương được quy định bởi người sử dụng lao động

Thêm vào đó, tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm còn quy định, người lao động có thể được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ ngày thứ 16, được tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện để được mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất

Điều kiện để được mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất
Điều kiện để được mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất

Người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Người lao động đã hoàn toàn chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, ngoại trừ trường hợp sau: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trái với quy định pháp luật hoặc chấm dứt hợp đồng và được nhận trợ cấp lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
  • Trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đối với loại hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng.
  • Trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ hoặc chấm dứt một công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng 
  • Người lao động đã nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, được tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc.
  • Sau 15 ngày mà người lao động chưa tìm được việc làm, tính từ ngày nộp hồ sơ.
  •  Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất mà NewCA muốn gửi đến bạn đọc. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin bổ ích để luôn có thể đảm bảo các quyền và lợi ích cho mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON