Mức đóng bảo hiểm xã hội đã thay đổi mới nhất 2023

Mức đóng bảo hiểm xã hội đã thay đổi mới nhất 2023

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 đã thay đổi sau nhiều năm Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho người lao động và người sử dụng. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 là bao nhiêu? Bên cạnh đó người lao động và các doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều gì? Thông qua bài viết dưới đây, NewCA chúng tôi sẽ giải đáp thắc này cho quý độc giả.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 thay đổi như thế nào?

Người lao động có tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo tiền lương theo các tiêu chí sau:

 • Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS)
 • Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
 • Bảo hiểm y tế (BHYT)
 • Mức đóng BHXH bắt buộc vào hưu trí, tử tuất (HT-TT)
 • Quỹ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN)

1. Đối với lao động Việt Nam

Người lao động sẽ cần phải chú ý đóng phí các loại bảo hiểm bắt buộc dưới đây:

 • BHXH bắt buộc: Nếu người lao động ký hợp đồng đủ từ 1 tháng trở lên
 • Bảo hiểm thất nghiệp: Nếu người lao động ký hợp đồng đủ từ 3 tháng trở lên
 • Bảo hiểm y tế: Nếu người lao động ký hợp đồng đủ từ 3 tháng trở lên.

Người lao động sẽ phải trích thêm phí từ tiền lương hàng tháng để đóng các loại bảo hiểm đã nêu trên với tỷ lệ: BHXH bắt buộc là 8%; bảo hiểm thất nghiệp là 1%; bảo hiểm y tế là 1,5% được căn cứ theo quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

image 15
Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động Việt Nam

Tổng cộng là 32%

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì khi có văn đề nghị và có đầy đủ điều kiện sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0,3%.

2. Đối với lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí, BHYT. Còn đối với người sử dụng lao động là người nước ngoài sẽ trích đóng các quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, nhưng riêng quỹ thất nghiệp không cần phải đóng 1,5% được căn cứ theo quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài
Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài

Tổng cộng là 30%

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì khi có văn đề nghị và có đầy đủ điều kiện sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0,3%.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 đã thay đổi ra sao?

Tham gia BHXH tự nguyện mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Không chỉ là khoản tiền lương hưu vững chắc khi về già mà còn được hưởng thêm chế độ tử tuất và tham gia BHXH miễn phí khi hưởng lương hưu. 

1. Một vài quy định về mức đóng BHXH tự nguyện

Theo quy định Khoản 2, Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng BHXH tự nguyện được tính theo thu thập của người lao động và tự đưa ra lựa chọn để đóng BHXH. Cụ thể như sau:

 • Mức đóng phí BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn
 • Mức thu nhập của người tham gia lựa chọn: thấp nhất bằng mức tiêu chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng phí
Mức đóng bảo hiểm xã hội đã thay đổi mới nhất 2023

Nhưng trên thực tế, Nhà nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ đóng phí BHXH tự nguyện cho từng đối tượng tham gia:

 • Người thuộc hộ nghèo: 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Người thuộc hộ cận nghèo: 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Đối tượng khác: 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất năm 2023

Căn cứ theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu giai đoạn 2021-2025 về quy định mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn từ ngày 01/01/2022 là 1,5 triệu đồng/tháng.

Dự kiến từ ngày 01/07/2023 mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP) – trước đó 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15) là theo đó mức đóng BHXH tự nguyện tối đa năm 2023 bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở (theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014) và sẽ được chia 2 cột mốc thời gian dưới đây:

Đối với mức đóng BHXH tự nguyện tối đa đến ngày 30/06/2023:

22% x (20 x 1.490.000) = 6.556.000 đồng của 1 người/ tháng.

Đối với mức đóng BHXH tự nguyện tối đa từ ngày 01/07/2023:

22% x (20 x 1.800.000) = 7.920.000 đồng của 1 người/tháng.

Như vậy có thể thấy, mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 đã có nhiều thay đổi so với các năm cũ. Vì không còn dịch bệnh covid 19 như năm 2022 nữa nên Chính phủ đã cắt bớt đi phần hỗ trợ cho người lao động. Qua bài viết trên, NewCA chúng tôi hy vọng bạn đã có thể nắm rõ được thông tin về mức đóng bảo hiểm mới nhất năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON