Điền mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH cần lưu ý gì?

Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH

Dựa theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có thể đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử. Hình thức này được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp cần điền mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH. Vậy điền như thế nào là chính xác? Cần những lưu ý gì trong quá trình điền?… Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những hướng dẫn chi tiết.

Cập nhật thông tin theo mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH

Theo quy định cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam. Theo mẫu số 01 ban hành được kèm theo Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018. Theo đó, mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH cần điền đầy đủ các thông tin:

 • Họ tên, 
 • Mã số BHXH, 
 • Số CCCD đối với công dân Việt Nam hoặc số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, 
 • Địa chỉ liên hệ, 
 • Địa chỉ thư điện tử (email), 
 • Số điện thoại di động.

Tiếp đến, bạn lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động. Thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH.

Đối với trường hợp bạn kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

 • Khi thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác. Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo. Với mục đích để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD. Tiếp đến, thực hiện gửi hồ sơ đăng ký.
 • Khi thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ đăng ký.

Đối với trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu. Đồng thời cũng tương tự như trường hợp trên là thực hiện gửi mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH 

Những thiếu sót và nhầm lẫn khi điền mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH có thể khiến doanh nghiệp đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH không thành công. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi hoặc bổ sung ngay những thông tin dưới đây.

Đối với đơn vị

Các trường hợp cần thay đổi hay bổ sung thông tin về:

 • Chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử
 • Điện thoại và người liên hệ
 • Đơn vị đăng nhập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai thay đổi 
 • Bổ sung thêm thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Đối với các trường hợp trên thì sử dụng mẫu 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg. Áp dụng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin.

Đăng ký mẫu tờ khai giao dịch điện tử BHXH  qua cổng dịch vụ công quốc gia
Đăng ký mẫu tờ khai giao dịch điện tử BHXH  qua cổng dịch vụ công quốc gia

Đối với Cơ quan BHXH

Hệ thống quản lý thông tin sẽ tiếp nhận mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH của đơn vị. Sau đó, tự động kiểm tra các thông tin kê khai: 

 • Tình trạng hiện tại của mã số thuế (nếu có)
 • Chữ ký số, địa chỉ thư điện tử,… 
 • Cập nhật thông tin thay đổi, 
 • Bổ sung và đưa ra thông báo xác nhận thay đổi

Bổ sung thông tin cho đơn vị theo mẫu 04/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này. Áp dụng trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai.

Lưu ý khi thay đổi thông tin trong mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH

Theo đó, để thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Để kê khai và gửi tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Theo mẫu số 02/SĐ-GD được ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, hệ thống quản lý sẽ gửi thông báo xác nhận thay đổi hoặc bổ sung thông tin cho doanh nghiệp. 

Khi doanh nghiệp không thay đổi thông tin tờ khai nhưng cần ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Tiếp đến lập và gửi tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo mẫu số 03/NG-GD được ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận để ngừng giao dịch điện tử. Điều này được thực hiện bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi đến. Doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy theo quy định.

Có thể thấy rằng, điền mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là bước đầu tiên cần thực hiện khi áp dụng hình thức kê khai BHXH trực tuyến. 

Tóm tắt bài viết

Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH gồm các thông tin:

– Họ tên, 
– Mã số BHXH, 
– Số CCCD đối với công dân Việt Nam hoặc số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, 
– Địa chỉ liên hệ, 
– Địa chỉ thư điện tử (email), 
– Số điện thoại di động.

Các trường hợp cần thay đổi, bổ sung mẫu tờ khai giao dịch điện tử BHXH đối với đơn vị

– Chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử
– Điện thoại và người liên hệ
– Đơn vị đăng nhập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai thay đổi 
– Bổ sung thêm thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với những doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong lần đầu điền mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON