Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất cho nhân viên

Mẫu hợp đồng thử việc

Nếu bạn là người lao động đang tìm kiếm việc làm hoặc đang chuẩn bị bước vào một công việc mới, việc ký kết hợp đồng thử việc là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi của bạn trong quá trình làm việc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mẫu hợp đồng thử việc mới nhất cho nhân viên và những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thử việc.

Tại sao cần phải có hợp đồng thử việc?

Hợp đồng thử việc là một thỏa thuận giữa nhà tuyển dụng và người lao động, nhằm đánh giá khả năng của người lao động trong công việc và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Theo Luật lao động Việt Nam, thời gian thử việc tối đa là 180 ngày, tuy nhiên, thời gian thực hiện hợp đồng thử việc thường là 1 đến 3 tháng. Trong thời gian thử việc, nhà tuyển dụng có thể đánh giá khả năng làm việc của người lao động, còn người lao động có thể tìm hiểu công việc, môi trường làm việc và quyền lợi của mình tại doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thử việc

Thời gian thử việc

Thời gian thử việc là một trong những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thử việc. Theo quy định của pháp luật, thời gian thử việc tối đa là 180 ngày, tuy nhiên, thời gian thực hiện hợp đồng thử việc thường là 1 đến 3 tháng. Trong thời gian này, nhà tuyển dụng có thể đánh giá khả năng của người lao động trong công việc, còn người lao động có thể tìm hiểu công việc, môi trường làm việc và quyền lợi của mình tại doanh nghiệp.

Điều kiện chấm dứt hợp đồng thử việc

Điều kiện chấm dứt hợp đồng thử việc là một trong những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thử việc. Theo quy định của pháp luật, trong thời gian thử việc, cả nhà tuyển dụng và người lao động đều có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần phải báo trước và không cần phải bảo lưu các quyền lợi. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động muốn chấm dứt hợp đồng thử việc, cần phải thông báo trước cho nhà tuyển dụng ít nhất 3 ngày và phải bảo lưu các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi của người lao động trong thời gian thử việc

Trong thời gian thử việc, người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội và phúc lợi như người lao động chính thức. Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng thử việc, người lao động có khó khăn gì, cần được hỗ trợ hoặc giải quyết vấn đề, họ có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, trường hợp nhà tuyển dụng vi phạm quyền lợi của người lao động trong thời gian thử việc, người lao động có thể khiếu nại đến cơ quan chức năng để được giải quyết.

mẫu hợp đồng thử việc
mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc cho nhân viên

Dưới đây là một mẫu hợp đồng thử việc cho nhân viên:

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Công ty ……………………………………………………………..

Đại diện cho Công ty: ……………………………………………..

Ông/Bà ……………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………. Số CMND: ………………………

Trú quán tại: ………………………………………………………..

SĐT: ……………………… Email: ………………………………..

Sau khi thỏa thuận về các điều khoản sau đây, hai bên ký kết hợp đồng thử việc như sau:

ĐIỀU 1. THỜI GIAN THỬ VIỆC

Thời gian thử việc là ………. ngày, bắt đầu từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20….

ĐIỀU 2. CÔNG VIỆC

Người lao động sẽ làm việc tại vị trí ………………………… và có nhiệm vụ là ………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3. LƯƠNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC

Lương thử việc: …………………/tháng (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật).

Người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Trong thời gian thử việc, nếu Người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc không thích hợp với vị trí làm việc, Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường cho Người lao động.

Nếu Người lao động muốn chấm dứt hợp đồng trong thời gian thử việc, phải thông báo trước cho Công ty ít nhất ……… ngày và không phải bồi thường cho Công ty.

ĐIỀU 5. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các vấn đề khác liên quan đến việc làm và quản lý lao động sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Đọc kỹ và hiểu rõ nội dung của hợp đồng trước khi ký kết. Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần thảo luận thêm, bạn nên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Kết luận

Một hợp đồng thử việc là cần thiết để đảm bảo sự đồng thuận giữa hai bên trong quá trình thử việc của nhân viên mới. Bằng cách đưa ra các điều khoản cụ thể về thời gian, công việc, lương và quyền lợi, hợp đồng thử việc sẽ giúp cho cả nhà tuyển dụng và nhân viên có một cơ sở pháp lý rõ ràng và tránh được những tranh chấp không đáng có.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn một mẫu hợp đồng thử việc phù hợp cũng là điều quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hợp đồng. Bạn có thể sử dụng mẫu hợp đồng thử việc mà chúng tôi đề xuất ở trên hoặc tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON