Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Hợp đồng lao động mà minh chứng về giá trị pháp lý đối với sự thỏa thuận giữa các bên tham gia quan hệ lao động. Đối với trường hợp làm thời vụ không đóng bảo hiểm, mẫu hợp đồng có những nội dung gì? Hãy cùng NewCA tìm hiểu mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm mới nhất 2023 nhé!

Tìm hiểu hợp đồng thời vụ có nghĩa là gì? 

Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động trên giấy tờ. Không chỉ dừng lại ở những thỏa hiệp chỉ bằng lời nói. Đồng thời, thời hạn của hợp đồng khoảng 12 tháng, quyền và nghĩa vụ sẽ được làm rõ trong phần hợp đồng lao động.

Những nội dung cần có trong mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm bao gồm:

 • Thông tin cá nhân giữa hai bên tham gia ký kết hợp đồng.
 • Thời hạn làm việc thời vụ.
 • Nêu rõ tính chất công việc mà người lao động cần làm tại công ty.
 • Chế độ làm việc thời vụ.
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia lao động.

Tùy theo từng tính chất công việc mà người lao động cần đề nghị những quyền lợi phù hợp và đúng luật để tránh những vấn đề rủi ro trong khi lao động.

Tìm hiểu hợp đồng thời vụ có nghĩa là gì? 
Tìm hiểu hợp đồng thời vụ có nghĩa là gì? 

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội điện tử tại NewCA

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm mới nhất 2023

Hiện nay, Bộ luật lao động năm 2019 không còn đặt ra quy định cụ thể về hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế, các công việc thực hiện mang tính chất thời vụ sẽ được ký kết theo nội dung tương đương với mẫu hợp đồng lao động có thời hạn. 

Căn thứ theo quy định ở Điều thứ 21 của Bộ luật lao động năm 2019, nội dung cơ bản của hợp đồng thời vụ được soạn thảo dựa theo mẫu như sau: 

Một số quy định về mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Dựa theo điều thứ 13 của Bộ luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động chính là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của đôi bên.

Ngoài ra, để soạn thảo bản hợp đồng thời vụ, chúng ta cần quan tâm một số quy định cụ thể như sau:

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm mới nhất 2023
Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm mới nhất 2023

Điều kiện để ký kết hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Việc ký kết hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm y tế, xã hội và thất nghiệp là không hợp lệ và vi phạm pháp luật lao động. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, có thể có các trường hợp ngoại lệ cho phép việc ký kết hợp đồng thời vụ mà không đóng bảo hiểm.

Ví dụ, tại Việt Nam, theo Luật lao động 2019, nhà tuyển dụng phải mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tuy nhiên, theo Điều 57 của Luật lao động 2019, nhà tuyển dụng được phép ký kết hợp đồng lao động không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong một số trường hợp đặc biệt như:

 • Lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức có số nhân viên ít hơn 10 người
 • Lao động làm công việc tại nhà riêng, không qua trung tâm sản xuất hoặc doanh nghiệp
 • Lao động là sinh viên thực tập, thực tập sinh
 • Lao động làm công việc theo hợp đồng ngắn hạn không quá 03 tháng trong năm

Tuy nhiên, trong các trường hợp này, người lao động vẫn phải được đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Nếu không đảm bảo được quyền lợi này, hợp đồng sẽ bị coi là vô hiệu và nhà tuyển dụng sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Hình thức hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Dựa theo Điều thứ 16 của Bộ luật lao động năm 2019 quy định lao động thời vụ như sau:

 • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng hình thức văn bản và được chia thành 2 bản. Trong đó, người sử dụng lao động giữ một bản, người lao động giữ một bản. 
 • Đối với công việc tạm thời có thời hạn làm việc dưới 3 tháng, đôi bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Sau 3 tháng trở đi, nếu vẫn muốn làm việc thì mọi thỏa hiệp phải được biên ra giấy tờ, đó chính là hợp đồng lao động.

Thời hạn hợp đồng thời vụ không bảo hiểm

Thời hạn của hợp đồng lao động thời vụ là 12 tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng, hai bên phải tiến hành ký kết hợp đồng mới, nếu không thì phải dựa trên hợp đồng cũ và thời hạn hợp đồng được mặc định là 24 tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng.

Lúc này, hợp đồng lao động không còn là thời vụ nữa mà đã trở thành hợp đồng lao động cố định và có tính thường xuyên. Bởi vì thời hạn ký kết hợp đồng đã vượt quá khoảng thời gian là 12 tháng.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm những điều sau đây thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

 • Không được bố trí công việc theo đúng điều kiện làm việc đã thỏa thuận.
 • Không trả đủ lương hoặc trả lương không đúng theo thời hạn.
 • Người lao động bị ngược đãi, có hành vi nhục mạ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm.
 • Người lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật lao động. 

Người sử dụng lao động cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như người lao động không thực hiện theo đúng nghĩa vụ của hợp đồng.

Cụ thể như sau:

 • Người lao động không trung thực trong quá trình làm việc.
 • Người lao động ốm đau và điều trị quá 6 tháng. Người sử dụng lao động có thể xem xét để tiếp tục ký kết hợp đồng khi người lao động hồi phục sức khỏe.
 • Do thiên tai, dịch bệnh hoặc hỏa hoạn và bắt buộc phải cắt giảm nhân sự.

Tóm lược nội dung

Hợp đồng thời vụ có nghĩa là gì?

Hợp đồng thời vụ là một loại hợp đồng lao động trong đó người lao động và nhà tuyển dụng thỏa thuận làm việc với nhau trong một thời gian nhất định hoặc đến khi một dự án hoàn thành.

Điều kiện để ký kết hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

– Lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức có số nhân viên ít hơn 10 người
– Lao động làm công việc tại nhà riêng, không qua trung tâm sản xuất hoặc doanh nghiệp
– Lao động là sinh viên thực tập, thực tập sinh
– Lao động làm công việc theo hợp đồng ngắn hạn không quá 03 tháng trong năm

Bài viết trên đã tổng hợp mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm và những vấn đề xoay quanh hợp đồng mới nhất 2023. Người sử dụng lao động hoặc người lao động cần nắm rõ thông tin này để đảm bảo được quyền lợi của đôi bên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON