Mẫu hợp đồng điện tử đúng quy định năm 2022

Mẫu hợp đồng điện tử mới nhất năm 2022

Hợp đồng điện tử xuất hiện và được đánh giá là một hình thức hợp đồng thông minh giúp các bên đối tác xóa bỏ đi mọi rào cản về không gian, thời gian. Theo cùng với đó là nhu cầu tìm kiếm mẫu hợp đồng điện tử ngày một nhiều. Do vậy, trong bài viết dưới đây, NewCA sẽ đưa ra những nội dung cơ bản về hợp đồng điện tử và mẫu hợp đồng điện tử phổ biến nhất hiện nay. 

Khái niệm về hợp đồng điện tử?

Hợp đồng điện tử là loại hợp đồng được tạo lập, giao kết, gửi, nhận cũng như lưu trữ bằng phương thức điện tử. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hợp đồng điện tử có giá trị tương đương với hợp đồng truyền thống.

Có thể nói rằng, hợp đồng điện tử ra đời đã đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí, thời gian cho việc ký kết cũng như mở ra nhiều cơ hội kết nối với đối tác cả trong và ngoài nước. Hơn thế nữa, việc chỉnh sửa cũng dễ dàng hơn và vấn đề lưu trữ mẫu hợp đồng điện tử, hồ sơ liên quan cũng bảo mật tối ưu hơn.

Các mẫu hợp đồng điện tử được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Cũng bởi sự phát triển của công nghệ số nên hợp đồng điện tử đã không còn xa lạ với nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Có tổng cộng tới 06 mẫu hợp đồng điện tử đang được sử dụng rộng rãi, phổ biến.  

#1. Phân loại mẫu hợp đồng điện tử theo mục đích

Căn cứ theo mục đích sử dụng của từng hợp đồng cụ thể, hợp đồng điện tử được chia nhỏ thành 3 loại:

  • Hợp đồng thương mại điện tử: sử dụng nhiều trong các giao dịch thương mại
  • Hợp đồng dân sự điện tử: sử dụng trong phần lớn những giao dịch dân sự ngoại trừ các giấy tờ đặc biệt như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bản thừa kế, giấy khai sinh hay giấy kết hôn,…
  • Hợp đồng lao động điện tử: sử dụng trong các trường hợp mà đơn vị có nhu cầu muốn sử dụng lao động nhưng người lao động lại không thể ký trực tiếp theo các truyền thống. 

#2. Phân loại mẫu hợp đồng điện tử theo cách thức thực hiện 

Căn cứ theo cách thức thực hiện của tùy từng doanh nghiệp thì hợp đồng điện tử được chia thành 3 loại như sau:

  • Đăng tải bản mềm hợp đồng giấy lên trang website: đơn vị thường có mẫu hợp đồng riêng, các bên chỉ cần thao tác đồng ý hoặc không đồng ý trên ứng dụng là đã hoàn thành.
  • Mẫu hợp đồng điện tử bằng giao dịch tự động: những đơn vị chưa có mẫu hợp đồng điện tử và sẽ thực hiện theo mẫu được tích hợp sẵn trên nền tảng ứng dụng.
  • Hợp đồng hình thành thông qua email: phù hợp với hầu hết các loại hợp đồng điện tử tuy nhiên tính bảo mật không cao và dễ bị rò rỉ thông tin.
Các mẫu hợp đồng điện tử được sử dụng nhiều nhất hiện nay
Các mẫu hợp đồng điện tử được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng điện tử chung phổ biến nhất

Mặc dù có tới 06 loại mẫu hợp đồng điện tử nhưng tất cả đều phải theo một khuôn mẫu nhất định và cần đảm bảo đủ, đúng các thông tin theo mẫu hợp đồng chung. Dưới đây là những nội dung cần có trong một hợp đồng điện tử đúng chuẩn mà NewCA đã tổng hợp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VỀ  …………..

Ngày… tháng… năm

Số…………………………

– Căn cứ theo Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Căn cứ theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử;

– Căn cứ theo Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên;

Hôm nay, vào ngày … tháng… năm , tại địa điểm …………, chúng tôi bao gồm:……………….. 

BÊN A

Tên đầy đủ của tổ chức/ đơn vị/ doanh nghiệp : ………………………………………………….. 

Mã số thuế mà doanh nghiệp được cấp:…………………………………………………………… 

Số quyết định thành lập: ………………………… được cấp vào ngày: …………………………. 

Số tài khoản: ………………………..……………..thuộc Ngân hàng: ……………………………..

Địa chỉ trụ sở (ghi cụ thể, chi tiết): ………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên hệ: …………………………  

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà: ………… Vị trí: ……………….

BÊN B

Tên đầy đủ của tổ chức/ đơn vị/ doanh nghiệp : ………………………………………………… 

Mã số thuế mà doanh nghiệp được cấp:………………………………………………………….. 

Số quyết định thành lập: ………………………… được cấp vào ngày: ……………………… 

Số tài khoản: ………………………..………………. thuộc Ngân hàng: ………………………… 

Địa chỉ trụ sở (ghi cụ thể, chi tiết): ………………………………………………………………… 

Điện thoại liên hệ: …………………………  

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà: …………Vị trí: ……………….

Thỏa thuận cùng đưa ra các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng thuộc hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn tiến hành/ thực hiện hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Nội dung thanh toán và hình thức thanh toán

3.1. Tổng giá trị hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………

3.2. Hình thức thanh toán

………………………………………………………………………………………………………

Điều 4: Nội dung về quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Các quyền của bên A

………………………………………………………………………………………………………

4.2. Các nghĩa vụ của bên A

………………………………………………………………………………………………………

Điều 5: Nội dung về quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Các quyền của bên B

………………………………………………………………………………………………………

5.2. Các nghĩa vụ mà bên B cần thực hiện …………………………………………………… 

Điều 6: Những điều khoản thi hành hoặc tranh chấp

6.1. Xác định tranh chấp

6.2. Thẩm quyền trong việc xử lý khi các tranh chấp xảy ra

6.3……

BÊN A BÊN B

Tóm lược nội dung

Các mẫu hợp đồng điện tử được sử dụng nhiều nhất hiện nay

– Hợp đồng thương mại điện tử
– Hợp đồng dân sự điện tử
– Hợp đồng lao động điện tử

Mẫu hợp đồng điện tử các loại có giống nhau không?

Tùy từng loại hợp đồng điện tử thì chứa những nội dung khác nhau và cách trình bày khác nhau. Tuy nhiên, trong tất cả các loại hợp đồng điện tử đều phải có một số thông tin bắt buộc như: Ngày/tháng hợp đồng có hiệu lực, người tạo hợp đồng,…

NewCA đã chia sẻ các thông tin cơ bản và đưa ra mẫu hợp đồng điện tử chung dễ dàng sử dụng cũng như đầy đủ các nội dung cần thiết trong bài viết trên. Nếu quý doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh có nhu cầu tư vấn hoặc tham khảo các sản phẩm về chữ ký số, hợp đồng hay hóa đơn điện tử thì liên hệ ngay với NewCA để được chăm sóc.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON