Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2023

mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Cùng NewCA xem ngay chi tiết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên được cập nhật năm 2023 trong bài viết dưới đây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Trước khi xem chi tiết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thì bạn phải hiểu về khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn là gì.

Theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm 2 loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cụ thể:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 luật doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp đối vốn, các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp và có tài sản độc lập với doanh nghiệp.

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Dưới đây là mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Bạn có thể tải miễn phí mẫu tại đây.

Link tải miễn phí mẫu đăng ký: Tải tại đây

Hồ sơ thực hiện

Để đăng ký doanh nghiệp với hình thức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục I-3 ban hành cùng Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên của công ty.

4. Bản sao các giấy tờ dưới đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Giấy tờ cá nhân với thành viên công ty là cá nhân, giấy tờ pháp lý của tổ chức với thành viên là tổ chức. Với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với doanh nghiệp được thành lập/tham gia thành lập bởi nhà đầu tư hoặc đơn vị kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian trả kết quả

Quy định về thời hạn trả hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

 • Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lý.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chưa đúng theo quy định của pháp luật thì Phòng đăng ký kinh doanh cần thông báo nội dung sửa đổi vằng văn bản cho người nộp hồ sơ trong 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Cần ghi rõ toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, lý do cần sửa đổi, bổ sung.
 • Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được yêu cầu sửa đổi thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã được ban hành.

Quá trình thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Có 5 bước trong quy trình thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 3: Nhận kết quả;
 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp;
 • Bước 5: Khắc con dấu pháp nhân công ty.

4 Lưu ý khi kê khai mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp TNHH

 Có 4 yêu cầu cần được đảm bảo khi bạn soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH, cụ thể:

 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của các dòng in nghiêng trong biểu mẫu và phần ghi chú ở cuối mẫu khai trong thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Khi kê khai thông tin cá nhân phải kê khai thông tin đầy đủ, thông tin cá nhân phải đúng với bản sao công chứng giấy tờ gửi kèm với hồ sơ và thông tin địa chỉ phải chi tiết phần địa giới hành chính: Từ số nhà, tên thôn xóm, đường….Không chọn địa chỉ nhà chung cư hoặc nhà tập thể làm trụ sở công ty.
 • Kê khai giấy đề nghị có nội dung thống nhất với phần khai trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Người đại diện không bắt buộc phải ký nháy vào từng trang của giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm bài viết phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp tại đây.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2023. Bạn có thể tải xuống và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh để được giải quyết sớm.

Nef Digital SEOON