Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 mới nhất

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 mới nhất

Công ty, doanh nghiệp thành lập mới cần khai, nộp lệ phí môn bài như thế nào? Cập nhật Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 mới nhất dưới bài viết sau đây của NewCA.

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 và hướng dẫn kê khai 

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023:Tải về

Hướng dẫn kê khai chi tiết các chỉ tiêu theo thứ tự như sau:

  • [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài. 
  • [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.
  • [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT là viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu. 
  • [04] đến [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT. 
  • [06] đến [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có). 
  • [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2023 cần lưu ý

Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau:

– Đối với các trường hợp người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh)  hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ví dụ 1: Công ty cổ phần mới thành lập vào tháng 04/2023 thì thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Ví dụ 2: Công ty TNHH ở TP. Hồ Chí Minh mở chi nhánh ở Hà Nội vào tháng 11/2022 thì thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Chú ý: Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Ví dụ 3: Trường hợp công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng vào tháng 01/2023 thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024.

– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Trong trường hợp này, cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 mới nhất
Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 mới nhất

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023

Căn cứ theo khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

– Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.  

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

 – Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Lời kết

Như vậy, NewCA đã cập nhật Mẫu 01/LPMB tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 mới nhất, những lưu ý về thời  hạn nộp hồ sơ và nộp lệ phí môn bài quý doanh nghiệp cần thực hiện nhằm tránh bị phạt không đáng có. Các bạn tếp tục cập nhật các bài viết mới nhất trên website của NewCA nhé.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON