Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở của năm 2023

Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở của năm 2023

Hiện tại, nhiều người lao động cụ thể là trong các tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến vấn đề mức lương cơ sở. Vậy lương cơ sở là gì? Vào năm 2023, mức lương cơ sở sẽ là bao nhiêu? Hãy cùng NewCA tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Lương cơ sở là gì?

Mức lương cơ sở theo định nghĩa là mức lương dùng làm căn cứ để tính toàn bộ những khoản liên quan đến lương và phụ cấp đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức,… Bên cạnh đó, nó còn được dùng để tính các khoản chi phí cho sinh hoạt, hoạt động.

Đồng thời, đây còn là thước đo để tính các khoản trích nộp của doanh nghiệp nhằm chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, ước tính các chế độ dành cho người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp đó.

Ví dụ: Mức lương cơ sở trong một quốc gia là 10$ một tiếng. Theo quy định, chính phủ đã đưa ra quyết định mức lương tối thiểu hoặc mức lương cơ sở không được thấp hơn 80%, do đó doanh nghiệp không được trả lương thấp hơn 8$ mỗi giờ. Nếu họ trả thấp hơn, họ sẽ bị phạt và xử lý.

Nguyên tắc áp dụng để tính mức lương cơ sở

Các nguyên tắc áp dụng gồm:

 • Tính chi phí sinh hoạt cơ bản: để áp dụng mức lương cơ sở chính xác, cần nắm rõ các chi phí sinh hoạt của người lao động như chi phí thực phẩm, nơi ở, y tế, giáo dục,…
 • Các chi phí lao động: gồm các chi phí BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản chi phí khác, được trả cho người lao động.
 • Dựa vào số giờ làm việc: dựa vào số giờ làm việc trong một ngày hoặc một tuần của một người để tính toán chính xác.
Nguyên tắc áp dụng để tính mức lương cơ sở
Nguyên tắc áp dụng để tính mức lương cơ sở

Lương cơ bản và lương cơ sở khác nhau như thế nào?

Theo quy định, lương cơ sở là mức lương được xác định bằng con số cụ thể, trong khi đó lương cơ bản không nằm trong quy định nào của văn bản, mà được nhìn nhận là mức lương thấp nhất thông qua thỏa thuận ký kết của người lao động và người sử dụng lao động. 

1. Đối tượng

Đối tượng của lương cơ sở: bao gồm công nhân, viên chức, cán bộ nhà nước, tất cả người lao động làm việc không phân biệt ngành nghề, vị trí trong doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực nhà nước. Đối với các khu vực ngoài nhà nước sẽ không được áp dụng mức này.

Đối tượng của lương cơ bản: người lao động làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức bao gồm những người làm ở các vị trí khác nhau và ở các ngành nghề khác nhau. Tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm, vị trí trong doanh nghiệp mà mức lương cơ bản của mỗi người sẽ khác nhau.

2. Cách tính

Cách tính lương cơ sở: 

Mức lương cơ sở mang tính cố định vì nó đã được quy định bằng những con số cụ thể trong các văn bản pháp luật.

Cách tính lương cơ bản: 

 • Đối với cán bộ, công nhân viên chức sẽ được tính như sau:

Lương cơ bản = lương cơ sở x hệ số lương

 • Đối với doanh nghiệp, tổ chức nằm ngoài khu vực nhà nước:

Mức lương cơ bản sẽ được tính dựa vào mức lương tối thiểu vùng. Doanh nghiệp thuộc vùng nào sẽ được tính theo mức lương tối thiểu của vùng đó, đặc biệt mức lương cơ bản sẽ không được nhỏ hơn mức lương tối thiểu tại khu vực đó.

Mức lương cơ sở vào năm 2023 

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện tại là 1,49 triệu đồng và được áp dụng từ ngày 01/07/2019. Theo đó, vào năm 2023 mức lương mới sẽ tăng 20.8% đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức là 1,8 triệu đồng theo Nghị định số 69/2022/QH15 ban hành.

Trong năm 2023, sẽ áp dụng 2 mức lương như sau:

 • 1,49 triệu đồng/ tháng tính từ ngày 01/01/2023 – 30/06/2023.
 • 1,8 triệu đồng/ tháng tính từ ngày 01/07/2023.

Mức lương cơ sở có thể căn cứ vào: 

 • Mức lương cơ sở qua các năm.
 • Mức lương cao nhất, thấp nhất.
 • Chi phí sinh hoạt.
 • Đánh giá khả năng hoàn thành công việc của nhân viên.
 • Thị trường lao động.
 • Quy mô doanh nghiệp.

Bài viết trên là tổng hợp các thông tin cần thiết về mức lương cơ sở cho những ai còn đang băn khoăn về vấn đề này. Nếu bạn còn có nhu cầu để giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này hãy liên hệ với chúng tôi để được NewCA hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON