7 điểm mới về luật quản lý thuế

Nhiều điểm mới về luật quản lý thuế

Ngày 30/10/20222, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126 ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật Quản lý thuế. Vậy những điểm mới về luật quản lý thuế là gì? Hãy cùng NewCA tìm hiểu thêm về luật quản lý thuế qua bài viết dưới đây. 

#1. Bổ sung: thời hạn nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế 

Thời hạn nộp thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn có hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế và nghị định này.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì sẽ được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

#2. Bổ sung: trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế 

Bổ sung thêm trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, theo quý mà trong tháng, quý đó không có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

#3. Sửa đổi: địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường 

Sửa đổi quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác và tiêu thụ than nội địa. 

Theo Nghị định số 91, doanh nghiệp có hoạt động khai thác và tiêu thụ than nội địa thông qua hình thức quản lý và giao cho công ty con hoặc đơn vị phụ thuộc khai thác, chế biến và tiêu thụ thì chính đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ than sẽ thực hiện khai thuế cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác thuộc diện chịu thuế theo quy định. 

Những điểm sửa đổi về luật quản lý thuế
Những điểm sửa đổi về luật quản lý thuế

Đồng thời đơn vị này nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm theo bảng xác định số thuế phải nộp tại từng địa phương là những nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

#4. Bổ sung: trách nhiệm chủ sở hữu sàn thương mại điện tử 

Đối với trường hợp chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo với cơ quan thuế thông tin về người bán hàng. Theo khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 91, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn những thông tin của thương nhân, cá nhân, tổ chức có tiến hành thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử căn cứ theo quy định cho cơ quan thuế. 

Việc cung cấp thông tin này được thực hiện định kỳ theo hàng quý, thời hạn chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau, bằng phương thức điện tử và qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế đã công bố.

#5. Sửa đổi: tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

Sửa đổi quy định về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021. Theo đó, sửa đổi tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ từ 75% của 3 quý thành tổng số thuế tạm nộp 4 quý của doanh nghiệp không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp căn cứ theo quyết toán năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp sẽ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý của hãng vận tải nước ngoài.

#6. Sửa đổi: sử dụng hóa đơn 

Theo nghị định số 91 đã sửa đổi, thông báo ngừng việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126. Đồng thời, bổ sung thêm mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.  

#7. Bổ sung: Thời điểm khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân 

Tổ chức là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi các cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi các cá nhân uỷ thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán (gọi chung là tổ chức) phải có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho những cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, những cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán đã được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Điều luật này được thực hiện theo quy định tại điểm d.1 khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Những điểm bổ sung về luật quản lý thuế
Những điểm bổ sung về luật quản lý thuế

Trong trường hợp từ ngày 05/12/2020 đến 31/12/2022, tổ chức chưa khai thuế thay, tổ chức chưa nộp thuế thay cho những cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, những cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư thì cá nhân tự thực hiện việc khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Điều này căn cứ theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân và không bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế, không bị tính tiền chậm nộp (nếu có) căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

Tóm tắt bài viết

Có những điểm bổ sung nào về luật quản lý thuế?

– Bổ sung: thời hạn nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế 
– Bổ sung: trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế 
– Bổ sung: trách nhiệm chủ sở hữu sàn thương mại điện tử 
– Bổ sung: thời điểm khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân 

Có những điểm sửa đổi nào về luật quản lý thuế?

– Sửa đổi: địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường
– Sửa đổi: tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
– Sửa đổi: sử dụng hóa đơn 

Trên đây là nội dung bài viết “Những điểm mới về luật quản lý thuế”, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn và doanh nghiệp. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON