Luật kinh doanh bảo hiểm và 4 điều cần biết

Những lưu ý cần biết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Chắc hẳn không chỉ những người làm trong nghề hoặc học về bảo hiểm mới quan tâm đến luật kinh doanh bảo hiểm mà ngay cả những người bình thường, doanh nghiệp khi có nhu cầu kinh doanh hay mua bảo hiểm thì cũng rất muốn tìm hiểu về luật kinh doanh bảo hiểm. NewCA hy vọng một vài chia sẻ dưới đây sẽ hữu ích cho những người quan tâm đến luật kinh doanh bảo hiểm.

1. Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

Trước hết để có thể nắm rõ hơn về luật kinh doanh bảo hiểm, chúng ta hãy xem qua một vài thông tin về định nghĩa bảo hiểm cũng kinh doanh bảo hiểm là như thế nào.

1.1. Định nghĩa về bảo hiểm?

Ta có thể hiểu một cách đơn giản như sau: bảo hiểm là một hợp đồng, được thể hiện bằng một chính sách, trong đó chủ hợp đồng nhận được sự bảo vệ tài chính hoặc bồi hoàn đối với các tổn thất từ ​​một công ty bảo hiểm.

Công ty tập hợp các rủi ro của khách hàng để thực hiện các khoản thanh toán hợp lý hơn cho người được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm giống như một tấm đệm được sử dụng để phòng ngừa rủi ro tổn thất tài chính, cả lớn và nhỏ, có thể xảy ra do thiệt hại đối với người được bảo hiểm hoặc tài sản của họ, hoặc do trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc thương tích gây ra cho bên thứ ba.

1.2. Kinh doanh bảo hiểm có thể hiểu như nào?

Các công ty bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm bằng việc giả định và đa dạng hóa rủi ro. Mô hình bảo hiểm thiết yếu liên quan đến việc tập hợp rủi ro từ những người trả tiền riêng lẻ và phân phối lại nó trên một danh mục đầu tư lớn hơn. 

Hầu hết các công ty bảo hiểm tạo ra doanh thu theo cách: Thu phí bảo hiểm để đổi lấy bảo hiểm, sau đó tái đầu tư phí bảo hiểm đó vào các tài sản sinh lãi khác. Giống như hầu hết tất cả các loại hình doanh nghiệp tư nhân khác, công ty bảo hiểm nào cũng đều cố gắng tiếp thị một cách hiệu quả dịch vụ của mình đồng thời giảm thiểu các chi phí hành chính không cần thiết.

Kinh doanh bảo hiểm có thể hiểu như nào?
Kinh doanh bảo hiểm có thể hiểu như nào?

1.3. Luật Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Luật kinh doanh bảo hiểm là tổng hợp các quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Những quy định này giúp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ đó duy trì và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân ổn định. Đồng thời để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2. Phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Phạm vi điều chỉnh của luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm những tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm) và các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm với mục đích đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của các đối tượng nêu trên (Điều 1: Luật kinh doanh bảo hiểm)

3. Nguyên tắc của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Tại Điều 6 Luật Kinh doanh bảo hiểm đã ghi rõ những nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất là việc các tổ chức hay cá nhân có mong muốn mua bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại các các tổ chức bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay người ngoại quốc đang làm việc tại Việt Nam có nhu cầu mua bảo hiểm thì có thể chọn sử dụng dịch vụ bảo hiểm tại các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam hoặc tham gia bảo hiểm xuyên biên giới.

Thứ hai, các yêu cầu về tài chính cần phải được doanh nghiệp đảm bảo để thực hiện các cam kết của mình đối với bên mua bảo hiểm.

4. Nội dung chính của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Các loại hình bảo hiểm được quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ và các loại bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

Khi bên mua và bên bán bảo hiểm đạt được thỏa thuận chung và tiến hành giao dịch thì đó cũng là lúc mà hợp đồng bảo hiểm được lập giống như một sự minh chứng trên giấy tờ. 

Theo điều khoản ghi trên hợp đồng thì bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm sẽ có nhiệm vụ trả tiền theo hợp đồng cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người có bảo hiểm khi có một sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Nội dung chính của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Nội dung chính của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, hợp tác xã bảo hiểm. 

Nghiệp vụ của các tổ chức này chính là kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm bằng việc đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất cũng như giám định tổn thất và xem xét giải quyết bồi thường đồng thời quản lý quỹ và đầu tư vốn theo Điều 59, Điều 60 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các điều kiện thành thành lập cũng như cấp giấy phép cho kinh doanh bảo hiểm cũng nằm trong các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Các tổ chức hay cá nhân được ủy quyền bởi doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm có thể thực hiện các hoạt động của đại lý bảo hiểm. Các hoạt động của đại lý ủy quyền có thể giống gần hết với doanh nghiệp bảo hiểm. Các quy định về điều kiện hoạt động cũng như nội dung hợp đồng cũng được ghi chi tiết trong Luật kinh doanh bảo hiểm.

Trong Luật kinh doanh bảo hiểm các quy định về hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm việc cung cấp thông tin về các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm trước khi được lập, tư vấn cho bên mua bảo hiểm, giúp cho người mua có thể lựa chọn được loại hình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bản thân, đàm phán giữa công ty bảo hiểm với người mua từ đó giúp cho hợp đồng bảo hiểm được ký kết nhanh hơn.

Tóm tắt bài viết

Luật Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Luật kinh doanh bảo hiểm là tổng hợp các quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Nguyên tắc của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thứ nhất là việc các tổ chức hay cá nhân có mong muốn mua bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại các các tổ chức bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay người ngoại quốc đang làm việc tại Việt Nam có nhu cầu mua bảo hiểm thì có thể chọn sử dụng dịch vụ bảo hiểm tại các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam hoặc tham gia bảo hiểm xuyên biên giới.
Thứ hai, các yêu cầu về tài chính cần phải được doanh nghiệp đảm bảo để thực hiện các cam kết của mình đối với bên mua bảo hiểm.

Qua bài viết trên, NewCA hy vọng có thể cung cấp được những thông tin hữu ích từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Luật kinh doanh bảo hiểm.

Công Ty Cổ Phần NewCA 

Nef Digital SEOON