4 quy định luật kế toán mới nhất mà doanh nghiệp cần biết

4 quy định luật kế toán mới nhất mà doanh nghiệp cần biết

Luật Kế toán là bộ luật do cơ quan ban hành nhà nước đặt ra với mục đích đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp. Việc tuân thủ các điều khoản được pháp luật quy định trong Luật Kế toán sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tránh được các sai phạm không đáng có, ngăn chặn tình trạng bị xử phạt tài chính thậm chí là hình sự.

Vậy Luật kế toán mới nhất có những quy định chung nào? Hãy theo dõi ngay trong bài viết dưới đây.

Quy định về chữ viết và chữ số trong Luật Kế toán mới nhất

Chữ viết được sử dụng trong kế toán phải là tiếng Việt. Đối với trường hợp bắt buộc phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Chữ số được quy định sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập. Theo đó, sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.). Khi ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Doanh nghiệp và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ hay tổ chức ở nước ngoài; hoặc dùng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) đặt sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ.

Khi ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị, sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.). Đồng thời, phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Đối với trường hợp này, báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước. Các đơn vị có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán mới nhất Việt Nam.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Luật kế toán mới nhất quy định về đơn vị tiền tệ

Luật Kế toán mới nhất quy định chi tiết một số điều về đơn vị tiền tệ như sau:

 • Đơn vị tiền tệ được dùng trong kế toán là Đồng Việt Nam. Được ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”.
 • Khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, đơn vị kế toán phải theo dõi nguyên tệ và đồng thời quy đổi ra Đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ khác. Đồng thời phải có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam và ngoại tệ cần quy đổi.
 • Đối với đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ. Khi đó, kế toán chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cũng theo Luật Kế toán mới nhất, đơn vị kế toán có quyền làm tròn số và sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

Luật kế toán mới nhất quy định về đơn vị tiền tệ
Luật kế toán mới nhất quy định về đơn vị tiền tệ

Quy định về kỳ kế toán ở Luật kế toán mới nhất

Kỳ kế toán bao gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng. Kỳ kế toán được quy định trong Luật Kế toán mới nhất như sau:

 • Kỳ kế toán năm là 12 tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo dương lịch. Bắt đầu tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế.
 • Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
 • Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

Bên cạnh đó, Luật Kế toán mới nhất còn có quy định cụ thể về các trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như kỳ kế toán đối với đơn vị kế toán mới thành lập; đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hay phá sản; trường hợp được phép cộng gộp kỳ kế toán các năm.

Quy định về chế độ kế toán

Theo Luật Kế toán mới nhất, chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán xảy ra trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể, do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc do tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Có thể chia các quy định về chế độ kế toán như sau:

 • Chế độ kế toán được áp dụng dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ
 • Chế độ kế toán được áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp
 • Chế độ kế toán đối được áp dụng với đơn vị hành chính, sự nghiệp
 • Chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

Như vậy, mỗi chế độ kế toán đều có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể. Trong đó, quy định rõ đối với từng đối tượng áp dụng của từng loại.

Tóm tắt nội dung bài viết

4 quy định chung trong Luật Kế toán mới nhất

– Quy định về chữ viết và chữ số 
– Quy định về đơn vị tiền tệ
– Quy định về kỳ kế toán
– Quy định về chế độ kế toán

Luật kế toán mới nhất có hiệu lực khi nào?

Thông tư 111/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022

Với những thông tin mà bài viết cung cấp, mong rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn về các quy định trong Luật Kế toán mới nhất. Từ đó có thể hoạt động trong lĩnh vực kế toán một cách thuận lợi hơn và tránh được những sai phạm không đáng có.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON