Luật giao dịch điện tử có những quy định nào đáng lưu ý?

Luật giao dịch điện tử có những quy định nào đáng lưu ý?

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế Giới. Để có thể chủ động hội nhập giao dịch điện tử, luật pháp nước ta cũng cần hoàn thiện để phù hợp với các điều ước quốc tế. Vậy Luật Giao dịch điện tử năm 2005 có những nội dung gì? Hãy cùng NewCA theo dõi những cập nhật mới nhất về luật lệ này qua bài viết dưới đây. 

Tìm hiểu Luật Giao dịch điện tử?

Luật Giao dịch điện tử ban hành năm 2005 là bộ luật nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện những giao dịch điện tử theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, điều luật này còn đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia. 

Hiện nay, đã có đến 4 văn bản pháp luật về giao dịch điện tử được Quốc hội ban hành. Trong đó, 3 văn bản đầu chứa thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp. Những văn bản được ban hành bao gồm:

 • Luật 51/2005/QH11 về phương thức giao dịch điện tử.
 • Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật 51/2005/QH11 về chữ ký số và chứng thư số.
 • Nghị định 165/2018/NĐ-CP về phương thức giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
 • Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử.
Tìm hiểu Luật giao dịch điện tử?
Tìm hiểu Luật giao dịch điện tử?

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về hóa đơn điện tử tại NewCA

Những điều khoản cần lưu ý của văn bản Luật Giao dịch điện tử

Việc nghiên cứu hết các văn bản ban hành liên quan đến tính pháp lý của hợp đồng điện tử giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hình thức này. Tuy nhiên, nếu đọc hết sẽ tốn rất nhiều thời gian, chưa kể những văn bản luật còn bổ sung và sửa đổi thường. Do đó, các doanh nghiệp chỉ cần nắm rõ những ý chính sau: 

Luật Giao dịch điện tử ban hành năm 2005

Khái niệm chính về hợp đồng điện tử

Dựa theo Điều 33 của văn bản 51/2005/QH11 quy định “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Dựa theo Điều 34 của văn bản 51/2005/QH11 đã nêu rõ “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Nguyên tắc các bên giao kết hợp đồng điện tử

Dựa theo Điều 35 của văn bản 51/2005/QH11 quy định:

 • Đôi bên tham gia có quyền thỏa thuận có nên sử dụng phương tiện điện tử trong lúc giao kết hợp đồng.
 • Việc giao kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Khi giao kết hợp đồng điện tử, đôi bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật an toàn hợp đồng.

Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật 51/2005/QH11 về chữ ký số và chứng thư số

Khái niệm chữ ký số và chứng thư số

Dựa theo Điều 35 của nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định:

Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử được tạo ra dựa trên sự biến đổi thông điệp dữ liệu. Chúng được sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng. Theo đó, tổ chức có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được độ chính xác.

Chứng thực số là dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Việc làm này giúp cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của doanh nghiệp, cá nhân. Từ đó, xác nhận cho doanh nghiệp, cá nhân là người ký bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Luật giao dịch điện tử về giá trị pháp lý của chữ ký số

Dựa theo Điều 8 của nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định:

 • Nếu pháp luật quy định văn bản cần chữ ký thì yêu cầu đối với thông điệp dữ liệu đấy là ký bằng chữ ký số và chữ ký đó phải đảm bảo an toàn theo pháp luật. 
 • Nếu pháp luật quy định văn bản cần đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đối với thông điệp dữ liệu đấy là được ký bởi chữ ký số cơ quan và chữ ký số phải đảm bảo an toàn theo pháp luật.
 • Chữ ký số và chứng thư số nước ngoài đã được cấp giấy phép tại Việt Nam có giá trị pháp lý và hiệu lực tương đương như chữ ký số và chứng thư số do tổ chứng cung cấp dịch vụ chứng thực của Việt Nam cấp phép.
Những điều khoản cần lưu ý của văn bản Luật Giao dịch điện tử
Những điều khoản cần lưu ý của văn bản Luật Giao dịch điện tử

Nghị định 165/2018/NĐ-CP về phương thức giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Khái niệm về phương thức giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính là giao dịch giữa doanh nghiệp, cá nhân trong các loại hoạt động nghiệp vụ. Điển hình như thuế, lệ phí, dự trữ nhà nước, tài sản công, đầu tư tài chính,… và các dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ này phải theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Ba nguyên tắc chính khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

 • Doanh nghiệp, cá nhân tham gia giao dịch điện tử phải tuân theo các nguyên tắc quy định của Luật Giao dịch điện tử, quy định pháp luật tại Việt Nam.
 • Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ theo quy định về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. 
 • Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử về hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định pháp luật về chữ ký số.

Tóm lược nội dung

Luật giao dịch điện tử?

Luật Giao dịch điện tử ban hành năm 2005 là bộ luật nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện những giao dịch điện tử theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, điều luật này còn đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia. 

Ba nguyên tắc chính khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

– Doanh nghiệp, cá nhân tham gia giao dịch điện tử phải tuân theo các nguyên tắc quy định của Luật Giao dịch điện tử, quy định pháp luật tại Việt Nam.
– Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ theo quy định về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. 
– Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử về hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định pháp luật về chữ ký số.

Bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đối số, NewCA tiên phong cung cấp giải pháp phần mềm ký số văn bản và hợp đồng điện tử CyberSign tối ưu cho doanh nghiệp. Đồng thời, CyberSign còn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí theo Thông tư, Nghị định mới nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON