Kế toán doanh nghiệp là gì? 3 điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là gì? 3 điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là gì hiện là câu hỏi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những nhà kinh doanh đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi đó bằng việc giải thích khái niệm và cung cấp những thông tin liên quan đến kế toán doanh nghiệp mà bạn cần biết trong giai đoạn hiện nay.

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận quan trọng cần có trong mọi loại hình doanh nghiệp trên thị trường. Đây là những người có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong một doanh nghiệp. 

Lĩnh vực kế toán doanh nghiệp gồm có hai bộ phận chính là kế toán nội bộ và kế toán thuế. Trong đó:

 • Kế toán nội bộ là bộ phận có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tất cả các vấn đề phát sinh trong thực tế. Từ đó xác định, đưa ra các số liệu, cụ thể chính xác dựa trên quá trình vận hành của doanh nghiệp. 
 • Kế toán thuế là bộ phận có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, trong đó nổi bật là lĩnh vực thuế. Kế toán thuế có vai trò đảm bảo quá trình vận hành của doanh nghiệp luôn diễn ra trên cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ pháp luật một cách chặt chẽ. Đồng thời nhanh chóng cập nhật, nắm bắt các chính sách, ưu đãi hoặc quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp.
Kế toán doanh nghiệp là gì?
Kế toán doanh nghiệp là gì?

Đối tượng kế toán doanh nghiệp

Về đối tượng kế toán doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 8 Luật Kế toán 2015 đã quy định: “Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, trừ hoạt động quy định tại Khoản 4 (hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính), gồm:

 • Tài sản.
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác.
 • Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
 • Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán”.

Thành phần kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp gồm có ba thành phần chính, bao gồm kế toán, giao dịch và hạch toán.

 • Kế toán: Với thành phần kế toán, người làm công tác kế toán sẽ thực hiện các công việc như kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm…
 • Giao dịch: Kế toán viên sẽ tiến hành quản lý và giám sát tất cả các giao dịch từ tiền mặt, giao dịch trực tuyến, giao dịch ngoại tệ… đến các tài sản cố định vô hình, hữu hình.
 • Hạch toán: Về công tác hạch toán, bộ phận kế toán sẽ thực hiện hạch toán với khách hàng, đối tác; hạch toán tiền lương cho người lao động; hạch toán ngân sách doanh nghiệp… 

Kế toán doanh nghiệp thực hiện những công việc nào?

Sau khi hiểu rõ hơn về kế toán doanh nghiệp là gì, nó được xem là một bộ phận không thể thiếu trong doanh nghiệp. Vậy cụ thể, công việc của kế toán doanh nghiệp là gì? 

Kế toán doanh nghiệp thực hiện những công việc nào?
Kế toán doanh nghiệp thực hiện những công việc nào?

Về cơ bản, kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Thu thập, đối chiếu, xác minh tính hợp lệ của các chứng từ phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. 
 • Kiểm tra, hạch toán và trình ký văn bản, tài liệu.
 • Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ theo nguyên tắc kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
 • Kê khai, báo cáo và nộp thuế định kỳ, đúng hạn với cơ quan thuế.

Để làm được các nhiệm vụ trên, người làm công tác kế toán doanh nghiệp cần nắm vững các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kế toán; có khả năng tư duy logic; thành thạo các kỹ năng như tin học văn phòng, sử dụng phần mềm công nghệ, kỹ năng giao tiếp; thường xuyên cập nhật, nắm chắc những điểm mới trong quy định, chính sách của pháp luật và có tinh thần trách nhiệm cao.

Quy trình làm việc của bộ phận kế toán doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, quy trình làm việc của bộ phận kế toán doanh nghiệp sẽ diễn ra như sau:

Bước 1. Thu thập, tổng hợp, tính toán chứng từ từ các hoạt động sản xuất hàng ngày và những nghiệp vụ kế toán phát sinh của doanh nghiệp.

Bước 2. Lập chứng từ kế toán gốc và sắp xếp một cách hợp lý để phục vụ cho việc rà soát, kiểm tra sau này.

Bước 3. Ghi chép, nhập liệu chứng từ vào sổ kế toán.

Bước 4. Thực hiện các bút toán điều chỉnh như khấu hao tài sản cố định, phân bổ các khoản chi phí và kết chuyển doanh thu, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bước 5. Phân loại khoản mục cụ thể và lập bảng cân đối phát sinh nhằm xem xét, theo dõi tình hình biến động của các đối tượng kế toán.

Bước 6. Lập báo cáo tài chính và tiến hành quyết toán thuế.

Câu hỏi thường gặp

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận quan trọng cần có trong mọi loại hình doanh nghiệp trên thị trường. Đây là những người có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong một doanh nghiệp. 

Thành phần kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp gồm có ba thành phần chính, bao gồm:
– Kế toán: Với thành phần kế toán, người làm công tác kế toán sẽ thực hiện các công việc như kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm…
– Giao dịch: Kế toán viên sẽ tiến hành quản lý và giám sát tất cả các giao dịch từ tiền mặt, giao dịch trực tuyến, giao dịch ngoại tệ… đến các tài sản cố định vô hình, hữu hình.
– Hạch toán: Về công tác hạch toán, bộ phận kế toán sẽ thực hiện hạch toán với khách hàng, đối tác; hạch toán tiền lương cho người lao động; hạch toán ngân sách doanh nghiệp…

Trên đây là đáp án cho câu hỏi kế toán doanh nghiệp là gì và những vấn đề quan trọng bạn cần biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế toán, giám sát và quản lý bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON