Thông tin cần biết về kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tin cần biết về kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Công ty, doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất đều cần phải thực hiện việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt nếu đang sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa hay dịch vụ thuộc danh sách đối tượng cần chịu thuế.

Vậy đối tượng nào phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt và chúng có những nguyên tắc cụ thể nào? Hãy cùng NewCA đi sâu vào tìm hiểu trong bài viết sau đây. 

Đối tượng cần thực hiện việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

#1. Đối tượng thứ nhất

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, gia công hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc kinh doanh xuất khẩu mua hàng nhưng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sau đó lại không xuất khổng mà tiến hành bán trong nước.

#2. Đối tượng thứ hai

Trường hợp người nộp thuế có sản xuất hàng chịu thuế đặc biệt thực hiện việc bán hàng thông qua chi nhánh hoặc thông qua cửa hàng, đơn vị trực thuộc hay bán hàng thông qua đại lý mà bán đúng với giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi thì người nộp thuế bắt buộc cần kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ sống hàng hóa này đến với cơ quan thuế. 

Tất cả các chi nhánh, cửa hàng, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi thì sẽ không cần phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê khai bán hàng cho người nộp thuế thì đồng thời cần gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đảm bảo việc theo dõi được thuận tiện, dễ dàng hơn.

#3. Đối tượng thứ ba

Trường hợp người nộp thuế sở hữu cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đang đóng trên địa bàn tỉnh hay thành phố trực thuộc Trung ương thì cần kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu khác với tỉnh hay thành phố nơi đóng trụ sở chính thì cần khai thuế với cơ quan thuế hiện đang quản lý trực tiếp tại địa phương mà cơ sở sản xuất đặt tại.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những gì?

Một bộ hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bao gồm tờ khai thuế và các bảng kiểm kê có liên quan dùng làm căn cứ để người nộp thuế tiến hành khai thuế, tính thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan Thuế. Cụ thể là:

  • Tờ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng quy chuẩn của mẫu số 01/TTĐB ban hành cùng với thông tư mang số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính (phụ lục số 01).  
  • Bảng kê khai các hóa đơn bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng quy chuẩn của mẫu số 01/TTĐB ban hành cùng với thông tư mang số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính (phụ lục số 02).  
  • Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt đã được khấu trừ (nếu có) theo đúng quy chuẩn mẫu số  01-2 /TTĐB ban hành cùng với thông tư mang số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính (phụ lục số 03).
Hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những gì?
Hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những gì?

Người nộp thuế được yêu cầu bắt buộc phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cùng các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế được Bộ Tài chính quy định rõ, tuyệt đối không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hay thay đổi vị trí của bất cứ một chỉ tiêu nào bên trong tờ kê khai thuế thu nhập đặc biệt. Với một số loại giấy tờ mà Bộ Tài chính chưa ban hành mẫu thì cần thực hiện theo quy định của các cơ quan pháp luật có liên quan.

Thời hạn cần nộp hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Việc nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo hàng tháng với thời gian nộp chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo đó. Với cách hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng lại thực hiện để bán trong nước thì phải khai theo từng lần phát sinh.

Nguyên tắc tính thuế và kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khi tiến hành việc tính thuế hay khai thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế cần phải thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:

  • Người nộp thuế phải tính tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà mình cần nộp vào Ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế đã ấn định thuế TTĐB hoặc tính thuế TTĐB theo đúng phương pháp khoán thuế.
  • Người nộp thuế phải khai một cách chính xác, trung thực và đầy đủ những nội dung bên trong tờ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế theo chuẩn mẫu do Bộ Tài chính quy định cũng như nộp đầy đủ chứng từ và tài liệu quy định.
  • Trong trường hợp mà trong kỳ thuế không phát sinh thêm nghĩa vụ thuế TTĐB hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được miễn giảm thuế TTĐB thì người nộp thuế vẫn cần nộp hồ sơ kê khai đầy đủ cho cơ quan theo đúng thời hạn được quy định sẵn, ngoại trừ trường hợp chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. 
  • Kỳ tính kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế cho đến ngày cuối cùng của tháng, còn kỳ tính cuối cùng sẽ được tính từ ngày đầu tiên của tháng cho đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh đó. Kỳ tính thuế của loại thuế tiêu thụ đặc biệt này được tính theo năm dương lịch.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà người nộp thuế cần nắm rõ nếu cần phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt được NewCA chia sẻ rất cụ thể, rõ ràng. Nếu có bất cứ sự quan tâm hay cần tư vấn về sản phẩm chuyển đổi số hiện đại, uy tín như: chữ ký số, phần mềm kế toán, hợp đồng điện tử, thuế điện tử,… thì liên hệ ngay với NewCA để được hỗ trợ nhanh chóng.

Công ty Cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON