Hủy giấy phép kinh doanh: Cập nhật thủ tục mới nhất năm 2023

Hủy giấy phép kinh doanh: Cập nhật thủ tục mới nhất năm 2023

Hủy giấy phép kinh doanh là một trong những thủ tục cơ bản luôn nhận được sự quan tâm của phần lớn doanh nghiệp. Tương tự với thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, thủ tục hủy bỏ cũng mang tầm quan trọng không kém. Đặc biệt là khi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh không còn hiệu quả và kiếm ra lợi nhuận như ngày trước.

Việc hủy giấy phép kinh doanh phải thực hiện dựa trên pháp lý. Nếu không làm đúng theo quy định thì các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh vẫn bị thu thuế sau 01 tháng. Chính vì vậy mà người hoạt động kinh doanh phải nắm rõ thủ tục hủy giấy phép.

Vậy thủ tục hủy bỏ giấy kinh doanh có trình tự thực hiện như thế nào? Cùng NewCA phân tích tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Các hình thức hủy giấy phép kinh doanh thường gặp

Hiện tại có hai hình thức mà các doanh nghiệp hủy giấy kinh doanh thường thực hiện:

#1. Hình thức hủy giấy phép kinh doanh dưới sự tự nguyện

Dưới đây là một số lý do mà các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá nhân thường gặp phải khi đi làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh như:

 • Mục đích kinh doanh không còn phù hợp so với thị trường.
 • Kinh doanh mang về lợi nhuận ít.
 • Mâu thuẫn nội bộ trong công ty dẫn đến giải thể.
 • Các thành viên không muốn gia hạn hoạt động công ty.
 • Hết thời hạn hoạt động quy định và không muốn tiếp tục kinh doanh.
 • Một số yếu tố khác ảnh hưởng dẫn đến giải thể doanh nghiệp

#2. Hình thức hủy giấy phép kinh doanh dưới sự bắt buộc

Các trường hợp doanh nghiệp  hủy giấy phép kinh doanh dưới sự bắt buộc thường là trường hợp các công ty làm đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng thành viên ban đầu đưa ra. Thời gian để đáp ứng nhu cầu số lượng theo quy định là trong thời hạn 6 tháng. Nếu trong 6 tháng không tìm đủ số lượng và không tìm được loại hình doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục hủy giấy phép để ngưng hoạt động và giải tán.

Thông tin về cơ sở pháp lý và cơ quan nhà nước của thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

Quy định và hướng dẫn để làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh dựa trên cơ sở pháp lý và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như:

#1. Cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục hủy giấy phép

Cơ sở pháp lý để thực hiện việc hủy giấy phép kinh doanh dựa trên căn cứ và các nghị định:

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 ngày 17/06/2022.
 • Nghị định 01/2021/ NĐ-CP: Nghị định đăng ký doanh nghiệp ngày 04/01/2021.
 • Thông tư 02/2019/ TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 (sửa đổi, bổ sung 1 số ít điều của thông tư số 20/2015/ TT-BKHĐT ngày 01/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 95/2016/ TT-BTC ngày 28/06/2022  hướng dẫn về đăng ký thuế ;
 • Thông tư 39/2018 / TT-BTC ngày 20/04/2018

#2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc hủy giấy phép kinh doanh

Các cơ quan nhà nước được quyết định trong việc làm giấy hủy phép kinh doanh như sau:

Nơi kinh doanhCơ quan nhà nước có thẩm quyền

Doanh nghiệp
Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại – Sở kế hoạch và đầu tư, nơi các doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Cơ quan thuế trực tiếp quản trị, Tổng cục Hải quan.
Hộ kinh doanhUBND cấp huyện – nơi thực thi cấp giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan thuế trực tiếp quản trị.

Cập nhật thủ tục hủy giấy phép kinh doanh mới nhất năm 2023

Để việc làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh suôn sẻ thì các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải nắm được trình tự các bước sau:

#1. Đối với doanh nghiệp

Trình tự hủy giấy phép kinh doanh tại doanh nghiệp như sau:

Thủ tục 1 tại Tổng cục Hải quan

Các doanh nghiệp cần làm hồ sơ cho xác nhận việc không nợ thuế xuất/nhập khẩu ở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bao gồm các giấy tờ:

 • Đơn xác nhận không nợ thuế (có mẫu).
 • Bảo sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Hoặc có thể dùng giấy tờ khác nhưng phải tương đương.

Thủ tục 2 tại cơ quan thuế trực tiếp quản trị.

Doanh nghiệp cần hoàn thành việc nộp thuế trước khi có hiệu lực mã số thuế chấm dứt:

Yêu cầu về nghĩa vụ hoàn thành nộp thuế– Báo cáo tình hình dùng hóa đơn.
– Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
– Có đơn vị trực thuộc cần hoàn thành chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước công ty chủ quản.
Yêu cầu về hồ sơ– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
– Quyết định giải thể.
– Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng thành viên hoặc cổ đông.
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập của doanh nghiệp.
– Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục hải quan

Thủ tục 3 tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại – Sở kế hoạch và đầu tư.

Ở bước này, các doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động tại phòng đăng ký kinh doanh nếu có các chi nhánh, văn phòng đại diện. Và đợi đến 7 ngày từ lúc thông qua quyết định giải thể để gửi thông báo đến phòng đăng ký. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin về và sau 2 ngày doanh nghiệp phải gửi ý kiến về thông báo đó về phòng đăng ký. Và nếu phòng đăng ký không nhận việc từ chối của cơ quan thuế thì sẽ đưa ra thông báo giải thể.

6zRUZHuQ6XLAKLo54NNOaRnNHW7FQzJl CXJGtKhi j2Zv8dfcBsDxQ 1bNMGsFVlIeDR264tI80n3Fml DGila3GY5 9g06huF0TL8y MpSitiVI9BNX2OBbqkQezQPNhCHF0Eyf3gpsLiUI8ZME9gtQFvfnXlQ bgJ0dkkyVsnD6B8HaEOs6yjdKkzhA
Phòng đăng ký không nhận việc từ chối của cơ quan thuế thì sẽ đưa ra thông báo giải thể.

#2. Đối với hộ kinh doanh

Khác với doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi làm thủ tục giấy phép kinh doanh chỉ cần 2 bước sau:

Thủ tục 1 tại cơ quan thuế trực tiếp quản trị.

Hộ kinh doanh cũng thực hiện các nghĩa vụ để có thể chấm dứt hiệu lực mã số thuế như trên. Tuy nhiên hồ sơ của hộ kinh doanh chỉ cần có văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế. Nếu không có giấy chứng nhận đăng ký thuế thì phải làm công văn về việc làm mất giấy chứng nhận đó.

Thủ tục 2 tại UBND cấp huyện.

Sau khi thực hiện xong việc chấm dứt hoạt động thì hộ kinh doanh gửi về UBND cấp huyện hai loại giấy tờ:

 • Thông báo về việc đã chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký của hộ kinh doanh (bản gốc).
3Do5KdAKWviwCvxzFRKDJBBmrYNSERVhQpvRMtM2PmuVoAz7u dFD3oLeywNqrmiTQ7AlsRwlzTa7H BUI41Hl q II0KXRwCxW8IFmSs rH3fDxUNOqMby2p99V2JNcAOwCC6NAfHMA6LkT OWja83AdoPdEbyezk1NxCyHlDucPKizynvZil
Hủy giấy phép kinh doanh ở hộ kinh doanh cần những gì?

Tóm tắt bài viết

Các hình thức hủy giấy phép kinh doanh thường gặp

1. Hủy giấy phép kinh doanh tự nguyện
2. Hủy giấy phép kinh doanh bắt buộc

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc hủy giấy phép kinh doanh

– Đối với doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại – Sở kế hoạch và đầu tư, nơi các doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Cơ quan thuế trực tiếp quản trị, Tổng cục Hải quan.
– Đối với hộ kinh doanh: UBND cấp huyện – nơi thực thi cấp giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan thuế trực tiếp quản trị.

Hy vọng bài cung cấp thông tin về thủ tục hủy giấy phép kinh doanh ở trên sẽ giúp các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hiểu rõ. Mọi thắc mắc hoặc vấn đề khó khăn, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được giải đáp.

Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON