Hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Hiện tại nếu bạn muốn thành lập hộ kinh doanh thì có thể đăng ký thành lập qua mạng rất nhanh gọn và tiện lợi. FastCA sẽ lên bài viết chi tiết hướng dẫn bạn về hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh online.

Hộ kinh doanh là gì?

Hiện nay không có quy định nào định nghĩa về hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”. Một hộ kinh doanh chỉ được sử dụng tối đa 9 lao động, từ 10 lao động trở lên bắt buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Đối tượng thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định của pháp luật về việc đăng ký thành lập công ty hay doanh nghiệp thì có 3 nhóm đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh. 3 nhóm đối tượng này bao gồm:

  • Cá nhân là công dân đủ 18 tuổi, có nhận thức về hành vi nhân sự và phải là công dân Việt Nam.
  • Nhóm cá nhân thỏa mãn những điều kiện nêu trên.
  • Hộ gia đình.

Lưu ý:

Cá nhân, thành viên trong hộ gia đình hay thành viên trong một nhóm tổ chức quản lý chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và có quyền góp vốn cổ phần. Tuy nhiên, cá nhân đứng tên hộ kinh doanh sẽ không được đồng thời làm chủ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh trừ trường hợp nhận được sự nhất trí của các thành viên trong doanh nghiệp hợp danh.

thanh lap ho kinh doanh
Thủ tục thành lập hộ kinh doanh qua mạng (Ảnh minh hoạ)

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bản giấy. Cụ thể, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (online) theo Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) như sau

Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (được ban hành tại Phụ lục III-1, Thông tư 02 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Thứ hai, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ ba, bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ tư, bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Bước 1: Truy cập vào trang web Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến theo đường link: dichvucong.gov.vn và sau đó chọn mục “Đăng ký trực tuyến”

Bước 2: Nhập từ khoá “đăng ký hộ kinh doanh”, sau đó click vào thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

Bước 3: Nhập các thông tin về đăng ký hộ kinh doanh như: thông tin chủ hộ kinh doanh, tên, địa điểm kinh doanh…

Lưu ý: Sau khi kê khai xong các thông tin đăng ký hộ kinh doanh, người đăng ký sẽ phải đăng tải kèm những loại giấy tờ sau:

– Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

– Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thự hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Bước 4: Nộp hồ sơ

Người đăng ký hoàn tất và nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ bằng mã số tra cứu. Thời gian xử lý, thẩm định hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp.

Bước 5: Theo dõi và nhận kết quả:

Sau khi nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái của hồ sơ là đã hợp lệ hoặc chưa hợp lệ. Với hồ sơ chưa hợp lệ, có sai sót thì hộ kinh doanh sẽ phải chỉnh sửa, bổ sung lại theo yêu cầu và rồi tiến hành nộp lại từ đầu. Còn đối với hồ sơ đã hợp lệ thì quý doanh nhân sẽ nộp thêm một bộ hồ sơ bản giấy để nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh. 

dang ky ho kinh doanh
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể trên website của Cổng dịch vụ công quốc gia

Quy định mới về mã số hộ kinh doanh

– Theo Điều 5b Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy định về mã số hộ kinh doanh như sau:

Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

– Việc tạo mã số hộ kinh doanh được thực hiện theo quy trình sau:

Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang và tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

Trường hợp thông tin phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với hộ kinh doanh; đồng thời truyền các thông tin này sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

 – Trường hợp thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động phản hồi về việc thông tin không phù hợp và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

Trên cơ sở thông tin do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho người thành lập hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Để việc đăng ký hợp pháp và nhanh chóng, quý doanh nhân trước khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể cần phải hết sức lưu ý các vấn đề sau đây: 

– Thứ nhất là đảm bảo quy định về tên hộ kinh doanh cá thể.

Theo đó, hộ kinh doanh có tên gọi riêng phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Cụm từ “hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty” hay “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện

– Thứ hai là phải đảm bảo quy định về ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục bị pháp luật cấm kinh doanh.

Bên cạnh đó thì khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nef Digital SEOON