Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN cập nhật mới nhất 2023

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN cập nhật mới nhất 2023

NewCA cung cấp thông tin hướng dẫn quyết toán thuế TNDN cập nhật mới nhất giúp doanh nghiệp nắm rõ thông tin để có thể tiến hành thủ tục chính xác, hợp lệ.

Nhiều kế toán doanh nghiệp tìm hiểu thông tin hướng dẫn quyết toán thuế TNDN để đảm bảo quá trình làm thủ tục tốt nhất. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoàn tất thủ tục thuế và giúp doanh nghiệp tránh những rắc rối hay nguy cơ bị xử phạt từ cơ quan thuế.

Quyết toán thuế TNDN là gì?

Trước khi NewCA hướng dẫn quyết toán thuế TNDN thì chúng tôi muốn bạn biết được việc quyết thuế thuế này là gì? Khái niệm này còn được gọi là khai quyết toán. Theo đó, doanh nghiệp sẽ kê khai tổng thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp tại cơ quan thuế. Việc quyết toán này thường được thực hiện theo năm. Nhưng có một số trường hợp doanh nghiệp giải thể, chia tách, chấm dứt hoạt động… cũng phải làm quyết toán theo quy định.

C:\Users\ASUS\Dropbox\NGỌC\31-41- Huệ-11 bài\hình bài 31- 41\41-huong-dan-quyet-toan-thue-TNDN-1.png

Thông tin hướng dẫn quyết toán thuế TNDN là điều mọi doanh nghiệp nhất định phải biết

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm những gì?

Thông tin hướng dẫn quyết toán thuế TNDN thường được quan tâm chính là hồ sơ để hoàn tất thủ tục. Thường thì việc quyết toán thuế sẽ cần chuẩn bị giấy tờ tùy theo từng trường hợp như sau:

Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định (03/TNDN)
 • Bản BCTC tại thời điểm quyết toán thuế hay BCTC năm quyết toán.
 • Các phụ lục giấy tờ kèm theo tùy theo từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp khai thác, xuất bán các loại dầu khí, dầu thô

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 02/TNDN-DK
 • Mẫu số 01/PL-DK về phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế đối với các nhà thầu về dầu khí.
 • Báo cáo tài chính tại thời điểm chấm dứt hợp đồng dầu khí hay báo cáo tài chính năm.
Tùy theo từng đối tượng quyết toán thuế TNDN mà hồ sơ có sự chuẩn bị khác nhau
Tùy theo từng đối tượng quyết toán thuế TNDN mà hồ sơ có sự chuẩn bị khác nhau

Đối với các nhà thầu nước ngoài

Bên cạnh những giấy tờ hồ sơ nói trên, nhà thầu sẽ cần có những giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam được lãnh sự hợp pháp hóa trong năm quyết toán.
 • Giấy xác nhận đối với việc ký hợp đồng dầu khí cùng các bên liên quan
 • Mẫu tờ khai 03 – TNDN về quyết toán thuế.
 • Nếu không có đủ hồ sơ nói trên thì nhà thầu có thể làm hồ sơ xin miễn giảm thuế được quy định tại Hiệp định hay tiến hành giải trình theo mẫu 03/TNDN.

Những thông tin hướng dẫn quyết toán thuế TNDN quan trọng cần biết

Dưới đây là những hướng dẫn quyết toán thuế TNDN mà doanh nghiệp, nhà thầu cần biết để có thể tiến hành thủ tục hiệu quả nhất.

Thời gian quy định nộp tờ khai thuế

Theo quy định của cơ quan thuế, thời gian tối đa để doanh nghiệp, nhà thầu nộp hồ sơ tiến hành quyết toán thuế là ngày thứ 90, tính từ ngày kết thúc năm tài chính hay năm dương lịch.

Nếu là doanh nghiệp làm quyết toán thuế do chia tách, sáp nhập, giải thể hay chấm dứt hoạt động thì thời gian làm thủ tục chậm nhất là đến ngày thứ 45, tính từ thời điểm có quyết định đối với việc thay đổi.

Thuế TNDN cần được quyết toán đúng thời hạn theo quy định
Thuế TNDN cần được quyết toán đúng thời hạn theo quy định

Đối với các nhà thầu sản xuất, bán dầu khí thì thời gian nộp hồ sơ sẽ là:

 • Chậm nhất là 45 ngày tính từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí với đối tác.
 • Chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc của năm dương lịch.

Một điều mà doanh nghiệp, nhà thầu cần lưu ý là cơ quan thuế cho phép gia hạn ngày quyết toán thuế. Tính từ thời điểm chậm nhất để quyết toán thuế theo quy định, doanh nghiệp, nhà thầu có thể làm đơn để đề nghị gia hạn với lý do cụ thể và xác nhận từ UBND xã/phường/thị trấn… Thời gian được gia hạn thêm không quá 60 ngày.

Một số trường hợp khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế

Khi hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, bạn cần phải nắm được thông tin về những trường hợp khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế. Cụ thể như sau:

 • Khai bổ sung để giảm tiền thuế mà doanh nghiệp, nhà thầu cần phải nộp.
 • Khai bổ sung để tăng tiền thuế mà doanh nghiệp, nhà thầu cần phải nộp.
 • Khai bổ sung thêm các thông tin có liên quan nhưng không thay đổi về số tiền thuế cần phải nộp.

Khi tiến hành quyết toán thuế cần lưu ý gì?

 •  Phải giải trình rõ ràng về sự chênh lệch giữa doanh thu ở trên tờ khai so với doanh thu trên tổng số.
 • Thời gian chuyển lỗ được quy định không quá 5 năm, được tính từ năm đầu tiên chuyển lỗ.
 • Thời gian ghi nhận về doanh thu của doanh nghiệp.
 • Chênh lệch đối với tổng lợi nhuận trước thuế của thu nhập doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Quyết toán thuế TNDN là gì?

Khái niệm này còn được gọi là khai quyết toán. Theo đó, doanh nghiệp sẽ kê khai tổng thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp tại cơ quan thuế. Việc quyết toán này thường được thực hiện theo năm. Nhưng có một số trường hợp doanh nghiệp giải thể, chia tách, chấm dứt hoạt động… cũng phải làm quyết toán theo quy định.

Khi quyết toán thuế TNDN cần chú ý những thông tin gì?

– Thời gian quy định nộp tờ khai thuế
– Một số trường hợp khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế

Xem ngay thông tin hướng dẫn quyết toán thuế TNDN của NewCA trong bài trên để nắm rõ hơn đối với quy định của cơ quan thuế. Từ đó, việc hoàn tất thủ tục sẽ đơn giản hơn… Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về thủ tục này hay cần nắm rõ thông tin về việc quyết toán thuế thì bạn đừng quên gọi Newca để được chúng tôi hỗ trợ chu đáo nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON