Hướng dẫn hạch toán chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên, khách hàng

hạch toán chi phí mua bánh trung thu

Nhiều kế toán thắc mắc không biết hạch toán chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên, khách hàng thế nào là đúng quy định pháp luật. Vậy hãy dành chút thời gian đọc ngay bài viết được tổng hợp bởi NewCA hướng dẫn bạn hạch toán chi phí mua bánh trung thu nhé!

Mua bánh trung thu tặng nhân viên, khách hàng có cần xuất hóa đơn?

Căn cứ theo công văn số 47499/CTHN-TTHT ngày 29/09/2022 hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

“Công ty phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng khách hàng, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.”

Theo Điều 4 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định về Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ có nêu:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Vì vậy, trong trường hợp mua sắm các sản phẩm như bánh trung thu để tặng cho nhân viên hoặc khách hàng, vẫn cần phải tuân thủ quy định về việc lập hóa đơn. Điều này có nghĩa là bạn cần phải xuất hóa đơn hàng biếu tặng cho các giao dịch này theo quy định của pháp luật.

Hạch toán chi phí mua bánh trung thu
Mua bánh trung thu tặng cho nhân viên, khách hàng thì phải xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Cách hạch toán chi phí bánh trung thu làm quà biếu tặng

Hạch toán bên cho biếu tặng

Trường hợp bánh trung thu dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay:

Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 642 (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK: 111, 112, 331 :

Có TK 3331:

Trường hợp bánh trung thu dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN mua về nhập kho sau đó xuất cho biếu tặng:

– Khi mua hàng về để cho biếu tặng, hạch toán như mua hàng bình thường:

Nợ TK 152, 153, 156…

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111, 112, 331…

– Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641, 642 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu tặng cho các bộ nhân viên được trả bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

– Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng hoá

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Hạch toán chi phí mua bánh trung thu
Hướng dẫn hạch toán chi phí bánh trung thu làm quà biếu tặng.

Khấu trừ thuế GTGT đối với bánh trung thu biếu tặng khách hàng, nhân viên

Theo quy định tại khoản 3, Điều 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng cụ thể như sau:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Theo như quy định tại khoản 5 của Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có nêu:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài, hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mãi hay quảng cáo dưới các hình thức để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ khoản thuế đó.”

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, kế toán xử lý trường hợp mua bánh trung thu biếu tặng khách hàng, nhân viên và người lao động cụ thể như sau:

  • Khi mua bánh trung thu dùng biểu tặng khách hàng, nhân viên thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Nếu có đủ chứng từ liên quan)
  • Doanh nghiệp vẫn phải kê khai, tính thuế GTGT đầu ra đối với trường hợp biếu tặng bánh trung thu này.
  • Giá tính thuế GTGT khi mua bánh trung thu biếu tặng KH, nhân viên được coi là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương hàng hóa dịch vụ đó tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên, người lao động.

Hạch toán bên được nhận

Nợ TK 156, 142, 642… (Tổng giá trị + Thuế GTGT) vì không được khấu trừ.

Có TK 711.

Tính thuế TNDN đối với chi phí bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên, khách hàng.

Được quy định tại Thông tư 96/2015/TT_BTC:

  • Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. (Nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ quy định trong phần 1)
  • Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên cũng được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng chi phí có tính chất phúc lợi cho nhân viên không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.

Kết luận

Toàn bộ bài viết trên đây, NewCA đã tổng hợp những thông tin quan trọng về trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn, xử lý và hạch toán chi phí mua bánh trung thu để tặng khách hàng và nhân viên. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích trong quá trình quản lý và kế toán của quý độc giả. 

Ngoài ra NewCA xin giới thiệu tới các bạn một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho dân kế toán, đó là CyberBill – Giải pháp hóa đơn điện tử trên nền tảng đám mây. 

Hóa đơn điện tử CyberBill là giải pháp hoá đơn điện tử toàn diện, được Tổng Cục thuế chứng nhận và khuyến khích sử dụng với nhiều đặc điểm ưu việt:

  • Sử dụng online trên giao diện website vô cùng tiện lợi
  • Dễ dàng phát hành hóa đơn, quản lý hóa đơn điện tử nhanh chóng
  • Tích hợp được với các phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng,…
  • Được ký bằng chữ ký số, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý
  • Bảo mật thông tin, an toàn khi sử dụng

Hãy đăng ký và để lại thông tin, đội ngũ chuyên viên của NewCA sẽ liên hệ với bạn ngay để tư vấn, hỗ trợ bạn thông tin sản phẩm và các chương trình ưu đãi. 

đăng ký ngay
Nef Digital SEOON