7 trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng bạn cần biết

TGTGT2

Trường hợp nào được cơ quan thuế quy định hoàn thuế giá trị gia tăng? Xem ngay bài viết sau bạn sẽ nắm rõ thông tin và hướng xử lý thuế tương ứng.

Quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng được hầu hết các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh quan tâm. Vậy trường hợp nào sẽ được hỗ trợ hoàn thuế? Chi tiết sẽ được NewCA nêu rõ ngay dưới đây.

Trường hợp nào được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng được căn cứ vào 3 văn bản pháp luật gồm:

 • Thông tư số 130/2016/TT-BTC tại Khoản 3, Điều 1
 • Thông tư số 25/2018/TT-BTC tại Điều 2
 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14  tại khoản 1, Điều 60 và 70.

Theo đó, sẽ có các trường hợp sau được áp dụng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ được mua gồm: 

Cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án dầu khí hay dự án đầu tư

Về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp này được cơ quan thuế quy định cụ thể như sau:

 • Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ các dự án đầu tư
 • Đã tiến hành ĐKKD và đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ.
 • Dự án thăm dò, phát triển mỏ dầu khí.

Khi đó, cơ quan thuế sẽ hoàn lại thuế GTGT của dịch vụ/hàng hóa được dùng cho việc đầu tư tính theo từng năm.

hoàn thuế giá trị gia tăng
Quy định trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Cơ sở kinh doanh đang có dự án đầu tư trong cùng tỉnh/thành phố

Các điều kiện để được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là:

 • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động
 • Chọn nộp thuế GTGT theo khấu trừ
 • Có dự án đầu tư đang nằm trên cùng tình/thành và đang triển khai
 • Dự án đầu tư mới có số thuế GTGT đầu vào ≥ 300 triệu đồng.

Cơ sở kinh doanh có xuất khẩu hàng hóa/ dịch vụ

Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng này được quy định là các cơ sở kinh doanh có xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ với số thuế GTGT đầu vào trong tháng/quý chưa được khấu trừ ở mức trên 300 triệu đồng. Nếu số thuế GTGT đầu vào ít hơn 300 triệu đồng sẽ được khấu trừ ở tháng/quý tiếp theo.

Hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án, chương trình sử dụng vốn ODA

Cơ quan thuế sẽ tiến hành hoàn thuế GTGT cho các chương trình hay dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại hoặc các viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Quy định này được tiến hành theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Hoàn thuế trong trường hợp được miễn trừ ngoại giao

Luật pháp Việt Nam quy định hỗ trợ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những đối tượng được áp dụng quyền miễn trừ ngoại giao đối với việc mua các dịch vụ hay hàng hóa tại Việt Nam. Số thuế GTGT sẽ được hoàn trả ghi trên các chứng từ thanh toán có thuế GTGT hay hóa đơn GTGT.

TGTGT4
Hoàn thuế GTGT với các trường hợp miễn trừ ngoại giao

Người định cư ở nước ngoài và người nước ngoài

Quy định về luật hoàn thuế của Việt Nam cũng được áp dụng cho đối tượng là người nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua hàng hóa trong nước và xuất cảnh. Điều kiện được hoàn thuế là phải có hộ chiếu hoặc các giấy tờ nhập cảnh hợp pháp do cơ quan nước ngoài cấp.

Hoàn thuế GTGT cho cơ sở kinh doanh theo điều ước quốc tế

Có một trường hợp sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng đó chính là các cơ sở kinh doanh nhận được quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cơ sở kinh doanh cũng sẽ được hỗ trợ hoàn thuế dựa theo các quy định của những điều ước quốc tế và Việt Nam là nước thành viên. 

Một số thắc mắc liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng xuất nhập khẩu

Quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có mức tối đa là bao nhiêu?

Đối với các hàng hóa xuất khẩu thì mức hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng bằng 10% so với doanh thu xuất khẩu hàng hóa.

Khi nào hồ sơ hoàn thuế GTGT không cần có tờ khai hải quan?

Đó là những trường hợp sau:

 • Cơ sở kinh doanh tiến hành xuất khẩu phần mềm thông qua phương tiện điện tử.
 • Các hoạt động xây dựng công trình tại nước ngoài hoặc xây dựng ở các khu phi thuế quan.
 • Cơ sở kinh doanh hoạt động cung cấp văn phòng phẩm, điện, nước hay các hàng hóa để phục vụ các doanh nghiệp chế xuất.
TGTGT3
Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu

Cách xác định thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hóa hay dịch vụ xuất khẩu?

Công thức tính thuế GTGT đầu vào cho các hàng hóa /dịch vụ xuất khẩu sẽ được tính bằng Doanh thu xuất khẩu chia cho Tổng doanh thu và nhân với thuế giá trị gia tăng đầu vào đã phát sinh trong kỳ tính thuế.

Tóm tắt bài viết

Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng được căn cứ vào đâu?

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC tại Khoản 3, Điều 1
– Thông tư số 25/2018/TT-BTC tại Điều 2
– Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14  tại khoản 1, Điều 60 và 70.

Quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có mức tối đa là bao nhiêu?

Đối với các hàng hóa xuất khẩu thì mức hoàn thuế GTGT sẽ được áp dụng bằng 10% so với doanh thu xuất khẩu hàng hóa.

NewCA đã cung cấp các thông tin về trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng cũng như giải đáp những thắc mắc phổ biến đối với lĩnh vực này. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin về thủ tục hay tìm dịch vụ lập hồ sơ hoàn thuế uy tín thì bạn đừng quên liên hệ ngay để chúng tôi phục vụ chuyên nghiệp nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

 • Tổng đài CSKH: 1900 2066
 • Hotline: 0936 208 068
 • Website: https://newca.vn/
Nef Digital SEOON