Hóa đơn điện tử điều chỉnh được thực hiện như thế nào?

Hóa đơn điện tử điều chỉnh được thực hiện như thế nào?

Đôi khi có những sai sót về nội dung trên hóa đơn điện tử đã xuất. Tùy vào từng trường hợp mà kế toán buộc phải thực hiện lập biên bản hóa đơn điện tử điều chỉnh, lập lại hay hủy. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán cách điều chỉnh hóa đơn điện tử trên phần mềm.

Vì sao xuất hiện hóa đơn điện tử điều chỉnh?

Hóa đơn điện tử điều chỉnh xuất hiện khi hóa đơn xảy ra tình trạng sai sót. Tuy nhiên, không phải sai sót nào xảy ra với hóa đơn cũng nhất thiết phải lập biên bản điều chỉnh. Tùy vào từng trường hợp, tùy sai sót, kế toán sẽ chọn điều chỉnh, hủy bỏ hay lập lại hóa đơn.

Với trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bên bán. Đồng thời, bên mua đều đã kê khai thuế nhưng sau đó lại phát hiện có sai sót. Lúc này, cả 2 bên bán và mua sẽ phải tiến hành điều chỉnh hóa đơn.

Vì sao xuất hiện hóa đơn điện tử điều chỉnh?
Vì sao xuất hiện hóa đơn điện tử điều chỉnh?

Bên cạnh đó, cần phân biệt rất rõ với trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua. Hay đã giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ, nhưng 2 bên bán và mua chưa thực hiện kê khai thuế. Khi đó, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục lập hóa đơn điện tử thay thế. Và không thể điều chỉnh hóa đơn.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu thêm về hóa đơn điện tử tại NewCA

Làm thế nào để có hóa đơn điện tử điều chỉnh?

Để có được hóa đơn điện tử điều chỉnh nhanh chóng và chính xác, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn:

Bên mua lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đảm bảo yêu cầu sau:

 • Nội dung ghi rõ những sai sót và điều chỉnh như thế nào.
 • Phải có chữ ký, đóng dấu của đầy đủ cả 2 bên mua và bên bán.

Bên bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử có nội dung đảm bảo yêu cầu sau:

 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh phải ghi rõ các thông tin: Điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hóa. Hay giá bán, số tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số… ký hiệu… ngày/tháng/năm.
 • Bên bán tiến hành ký điện tử rồi gửi lại hóa đơn điện tử điều chỉnh cho bên mua.

Cần chú ý rằng:

 • Sau hóa đơn điều chỉnh khi xuất, bên bán và mua đều phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.
 • Hóa đơn điều chỉnh không ghi số âm.
 • Bên mua không sử dụng chữ ký số thì cả 2 bên bán và mua sẽ lập biên bản điều chỉnh bằng văn bản giấy và cùng ký tươi.

Hướng dẫn tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trên phần mềm

Bước 1: Ở giao diện danh sách hóa đơn, chọn vào biểu tượng dấu ba chấm. Nó tương ứng với hàng chứa hóa đơn điện tử có sai sót. Sau đó, chọn Điều chỉnh hoặc Điều chỉnh định danh.

Chú ý rằng:

 • Điều chỉnh: Áp dụng đối với trường hợp hóa đơn điện tử đã xuất ghi sai đơn giá (tổng tiền).
 • Điều chỉnh định danh: Áp dụng đối với trường hợp hóa đơn điện tử ghi sai thông tin định danh. Nhưng không ghi sai số tiền/thuế suất. Chẳng hạn như: sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính,…

Với trường hợp chọn Điều chỉnh

Bước 2: Khi nhấn chọn Điều chỉnh, màn hình làm việc sẽ chuyển sang giao diện mới. Nhằm để người dùng thực hiện việc điền các thông tin cho biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử. 

Bước 3: Khi điền xong biên bản và ngày biên bản, nhấn chọn Tạo mới. Với mục đích để thực hiện việc tạo Biên bản điều chỉnh hóa đơn. Người dùng tiến hành điền các thông tin như: 

 • Lý do điều chỉnh, 
 • Nội dung trước điều chỉnh, 

Sau đó, chọn vào Lưu biên bản.

Bước 4: Màn hình quay về giao diện ban đầu. Bạn thực hiện điền thông tin điều chỉnh vào mục hàng hóa và thành tiền. Sau đó, chọn mức thuế suất sao cho phù hợp.

Lưu ý: Theo điểm e, khoản 1, điều 7 TT 78/2021/TT-BTC: “Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh”. Nhập dấu trừ trước mức giá trị cần điều chỉnh giảm.

Bước 5: Khi điền đầy đủ các thông tin cần điều chỉnh, nhấn chọn để xuất hóa đơn điều chỉnh và gửi lên cơ quan Thuế. Khi gửi hóa đơn điều chỉnh, không cần phải gửi kèm Thông báo Mẫu số 04/SS lên cơ quan Thuế.

Tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trên phần mềm
Tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trên phần mềm

Với trường hợp chọn Điều chỉnh định danh

Bước 2: Khi nhấn chọn Điều chỉnh định danh, màn hình làm việc sẽ xuất hiện giao diện Tạo hóa đơn điều chỉnh định danh. Bạn chọn loại Hóa đơn mẫu, Mẫu hóa đơn gốc tương ứng sẽ tự động hiển thị. Tiếp đến, chọn loại hóa đơn gốc là hóa đơn cần điều chỉnh định danh.

Bước 3: Thực hiện tương tự Bước 3 của Trường hợp trên, nhấn chọn Điều chỉnh

Bước 4: Thực hiện tương tự Bước 4 của Trường hợp trên, nhấn chọn Điều chỉnh

Bước 5: Màn hình xuất hiện giao diện để điền thông tin điều chỉnh ở mục Ghi chú. Sau đó, nhấn chọn  để đưa gửi lên cơ quan Thuế.

Lưu ý:

 • Ghi đầy đủ tất cả nội dung cần điều chỉnh. 
 • Khi gửi hóa đơn điều chỉnh định danh, đơn vị không cần gửi Thông báo theo Mẫu số 04/SS lên cơ quan Thuế.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào cần lập hóa đơn điện tử điều chỉnh?

Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, phát hiện có sai sót về mã số thuế; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, cần lập hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Thủ tục lập hoá đơn điện tử điều chỉnh được quy định ở đâu?

Quy định về hoá đơn điện tử điều chỉnh tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Bài viết trên là toàn bộ các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử điều chỉnh. Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON