Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội gồm những gì?

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội gồm những gì?

Bằng việc tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau hỗ trợ một phần kinh phí chữa bệnh cho người lao động. Vậy người lao động cần chuẩn bị những gì trong hồ sơ hưởng chế độ ốm đau? NewCA sẽ trả lời thắc mắc trên trong bài viết ngay sau đây.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Như vậy, người lao động được hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Một là, người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Hai là, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Ba là, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong hai trường hợp trên.

Các trường hợp không giải quyết chế độ ốm đau 

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

– Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là gì?

Căn cứ theo các quy định về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội được quy định tại các văn bản pháp lý sau: 

  1. Khoản 1, 2 Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,
  2. Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT,
  3. Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
  4. Quyết định 636/QĐ-BHXH.  

Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là những giấy tờ mà người lao động phải nộp cho đơn vị sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội để được nhận tiền trợ cấp khi bị ốm đau, tai nạn hoặc chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm những gì?

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau với người lao động

– Trường hợp điều trị nội trú:

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng Giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.

+ Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính). Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

– Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ điều trị nội trú và ngoại trú được thay bằng bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động chuẩn bị

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động chuẩn bị là những giấy tờ mà người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập và nộp cho cơ quan BHXH để được nhận tiền trợ cấp cho người lao động bị ốm đau, tai nạn nhưng không pahir là tai nạn lao động hoặc chăm sóc con ốm dưới 7 tuổi.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động chuẩn bị gồm những giấy tờ sau:

– Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo mẫu số 01B-HSB được quy định tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

– Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau do người lao động chuẩn bị đã được nộp cho đơn vị sử dụng lao động theo trường hợp cụ thể.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động chuẩn bị
Bằng việc tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau hỗ trợ một phần kinh phí chữa bệnh cho người lao động.

>>> Xem thêm: Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần những giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày cho người lao động

Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 222/QĐ-BHXH, thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày cũng được thực hiện như thủ tục hưởng chế độ ốm đau thông thường. Theo quy định này, người lao động phải phối hợp với người sử dụng lao động để thực hiện thủ tục hưởng như sau:

Bước 1: Người lao động nộp 1 bộ hồ sơ cho doanh nghiệp

Gồm bản sao giấy ra viện hoặc bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Thời hạn nộp: 45 ngày tính từ quay lại làm việc.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng bảo hiểm.

Trong 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của người lao động, doanh nghiệp phải lập Mẫu số 01B-HSB rồi gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền chế độ ốm đau dài ngày.

– Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

– Hình thức chi trả tiền chế độ ốm đau dài ngày:

+ Nhận tiền mặt tại doanh nghiệp sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuyển trợ cấp cho doanh nghiệp.

+ Nhận tiền qua thẻ ATM của người lao động.

+ Nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nếu chưa nhận tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã chuyển lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những chia sẻ về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau trong từng trường hợp để bạn tham khảo, NewCA hy vọng bài viết này có ích cho bạn. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết về bảo hiểm xã hội và chính sách dành cho người lao động trên NewCA nhé!

Nef Digital SEOON