Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm những gì? 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm những gì? 

Đăng ký kinh doanh ngày nay là việc làm tiên quyết mà hầu hết những người thành lập doanh nghiệp phải thực hiện, trừ những trường hợp pháp luật không quy định. Các thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng cần chủ thể hiểu rõ các quy định, trình tự bắt buộc, mà đặc biệt là cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho quá trình đăng ký này. Vậy hãy cùng NewCA tìm hiểu một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ cần những gì, để doanh nghiệp dễ dàng thực hiện.

Định nghĩa về “Hồ sơ đăng ký kinh doanh”

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là các tài liệu, giấy tờ cần thiết, liên quan đến quá trình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Các giấy tờ này cần minh bạch, rõ ràng để thực hiện được thủ tục đăng ký và được nộp lại đến cơ quan đăng ký. Hồ sơ chuẩn bị phải mang tính pháp định và buộc phải có, để chủ doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể khác nhau, tuỳ vào từng loại hình mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Định nghĩa về “Hồ sơ đăng ký kinh doanh"
Định nghĩa về “Hồ sơ đăng ký kinh doanh”

Hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm những gì?

Như đã phân tích ở trên, dựa vào từng loại hình mà doanh nghiệp phải chuẩn bị các hồ sơ kinh doanh khác nhau.

#1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình công ty TNHH

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu sẵn và phải do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định).
 2. Lập danh sách, thông tin các thành viên trong công ty.
 3. Điều lệ công ty.
 4. Các chứng chỉ hành nghề hợp lệ của giám đốc, tổng giám đốc hoặc các cá nhân khác, theo quy định của pháp luật thì các công ty đã đăng ký kinh doanh những ngành nghề bắt buộc, phải chuẩn bị các chứng chỉ đó trong hồ sơ.
 5. Văn bản xác nhận vốn pháp định (Văn bản của các cơ quan, nhà nước có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh).
 6. Bản sao của các giấy tờ:
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ sở hữu/thành viên cá nhân trong công ty,  người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy tờ pháp lý tổ chức đối với chủ sở hữu /thành viên là tổ chức trong công ty, 
 • Văn bản cử người đại diện, giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo uỷ quyền..

#2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình Công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu sẵn và phải do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định).
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 4. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo uỷ quyền.
 5. Các chứng chỉ hành nghề hợp lệ của Giám đốc hoặc các cá nhân khác, mà theo quy định của pháp luật thì các công ty đã đăng ký kinh doanh những ngành nghề bắt buộc, phải chuẩn bị các chứng chỉ đó.
 6. Bản sao của các giấy tờ:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân với cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức với cổ đông là tổ chức, văn bản cử người đại diện, các giấy tờ pháp lý khác của cá nhân với người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm những gì?
Hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm những gì?

#3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình công ty tư nhân

 1. Giấy tờ, văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Lập danh sách, thông tin các thành viên trong công ty.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định.
 5. Các chứng chỉ hành nghề hợp lệ của Giám đốc hoặc các cá nhân khác, mà theo quy định của pháp luật thì các công ty đã đăng ký kinh doanh những ngành nghề bắt buộc, phải chuẩn bị các chứng chỉ đó.

#4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình công ty hợp danh

 1. Giấy tờ, văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh.
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Lập danh sách, thông tin các thành viên trong công ty.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định.
 1. Các chứng chỉ hành nghề hợp lệ của thành viên hợp danh và cá nhân khác, mà theo quy định của pháp luật thì các công ty đã đăng ký kinh doanh những ngành nghề bắt buộc, phải chuẩn bị các chứng chỉ đó.
 2. Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với mỗi thành viên.

#5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 1. Văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, danh sách tên thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 4. Bản sao các giấy tờ:
 • Thẻ CCCD, CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên cá nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương đã được xác nhận của tổ chức và văn bản uỷ quyền. Trường hợp thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ tương đương khác phải được hợp pháp hóa lịch sử.
 • Thẻ CCCD, CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên tổ chức.
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý, Danh sách thành viên đại diện theo uỷ quyền ( thành viên tổ chức).
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu từ với nhà đầu tư  đã được cấp.

#6. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình hộ gia đình

 • Giấy tờ, văn bản đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao thẻ CCCD hoặc CMND hợp lệ, Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ của các biên bản họp thành viên hộ gia đình về vấn đề thành lập hộ kinh doanh.
 • Khi kinh doanh các ngành phải có chứng chỉ hành nghề thì yêu cầu bản sao chứng chỉ hành nghề là hợp lệ đối với cá nhân hoặc người đại diện gia đình.
 • Đối với ngành nghề có vốn pháp định, cũng yêu cầu bản sao phải hợp lệ về các văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình hộ gia đình
Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình hộ gia đình

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký kinh doanh – NewCA 

Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh là điều vô cùng cần thiết, trước khi thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh việc đăng ký, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên qua và theo quy định pháp luật để được cơ quan, tổ chức xác nhận. 

Tóm tắt bài viết

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là gì?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là các tài liệu, giấy tờ cần thiết, liên quan đến quá trình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình công ty tư nhân gồm những gì?

1. Giấy tờ, văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh.
2. Điều lệ công ty.
3. Lập danh sách, thông tin các thành viên trong công ty.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định.
5. Các chứng chỉ hành nghề hợp lệ của Giám đốc hoặc các cá nhân khác, mà theo quy định của pháp luật thì các công ty đã đăng ký kinh doanh những ngành nghề bắt buộc, phải chuẩn bị các chứng chỉ đó.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh – NewCA, dịch vụ uy tín được tạo ra với mong muốn tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, đồng thời sẽ là nơi cung cấp các thông tin cần thiết để bạn nắm rõ những yêu cầu khi chuẩn bị hồ sơ để đăng ký. Nếu còn đang băn khoăn về các loại hình và quy định của những hồ sơ này hãy liên hệ NewCA để được tư vấn và giúp đỡ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON