Hộ kinh doanh có phải đóng BHXH hay không?

Hộ kinh doanh có phải đóng BHXH hay không?

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ mà người kinh doanh hay lao động đặc biệt quan tâm. Vậy chủ hộ kinh doanh có phải đóng BHXH hay không, người lao động khi làm việc cho hộ kinh doanh có được đóng BHXH không? 

Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH không có bất kỳ quy định nào về chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, hay ta có thể hiểu rằng hộ kinh doanh không nhất thiết phải đóng BHXH. Trong bài viết dưới đây, NewCA sẽ cung cấp thêm các thông tin chi tiết cũng như giúp bạn giải đáp được rõ hơn những thắc mắc trên.

Khái niệm cơ bản về hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được định nghĩa trong tiếng Anh là Business Households.

Tại Điều 49 theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP, hộ kinh doanh được định nghĩa như sau:

 • Một chủ thể kinh doanh do một cá nhân hay một nhóm người, một hộ gia đình là công dân Việt Nam làm chủ được gọi là hộ kinh doanh. Đồng thời chủ thể kinh doanh này chỉ có thể đăng ký kinh doanh tại một địa điểm và không được sử dụng trên mười lao động cũng như không thể đăng ký hay sử dụng con dấu. Hộ kinh doanh sẽ phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động kinh doanh và tài sản của mình.

Theo quy định trên, ta có thể thấy hộ kinh doanh là khái niệm chung cho những chủ thể kinh doanh do một người làm chủ hay những hộ gia đình làm chủ nhưng chưa đạt đến quy mô và doanh thu để có thể đăng ký trở thành doanh nghiệp cũng như chỉ có thể đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.

Hộ kinh doanh là gì?
Hộ kinh doanh là gì?

Ngoài ra một nhóm người cũng có thể hợp tác kinh doanh dưới hình thức này. Hộ kinh doanh được coi là một chủ thể hợp pháp tham gia vào các hoạt động kinh doanh

Hộ kinh doanh có phải đóng BHXH không?

Qua các quy định được nêu trong luật BHXH, ta có thể thấy chủ hộ kinh doanh sẽ phải đóng BHXH bắt buộc nếu như có hoạt động thuê mướn hay sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nếu như không có hoạt động thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì có thể lựa chọn hình thức BHXH tự nguyện chứ không cần phải tham gia BHXH bắt buộc.

Tại điều 2 theo khoản 1 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, những đối tượng bắt buộc áp dụng BHXH bao gồm:

 • Người làm việc có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đó có thời hạn từ một tháng trở lên
 • Công chức, viên chức hay cán bộ nhà nước
 • Công nhân công an hoặc quốc phòng và những người lao động các trong tổ chức cơ yếu…

Đồng thời, tại khoản Khoản 3, Điều 2  của Luật Bảo hiểm xã hội ban hành vào năm 2014, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc là người sử dụng lao đồng gồm:

 • Các đơn vị sự nghiệp, vũ trang nhân dân hay cơ quan của chính phủ
 • Các tổ chức hoạt động chính trị, chính trị và xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp hay tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc các tổ chức xã hội khác
 • Các tổ chức, cơ quan nước ngoài hoặc hoạt động quốc tế trên đất nước Việt Nam
 • Và cuối cùng là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các thể, tổ hợp tác, hợp tác xã hay cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng
Hộ kinh doanh có phải đóng BHXH không?
Hộ kinh doanh có phải đóng BHXH không?

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc ra sao?

Qua các quy định được nêu trong luật BHXH, ta có thể thấy chủ hộ kinh doanh sẽ phải đóng BHXH bắt buộc nếu như có hoạt động thuê mướn hay sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Vậy việc đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh dành cho người lao động sẽ diễn ra như nào?

Sau đây là các hồ sơ cần thiết cũng như quá trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu dành cho chủ hộ kinh doanh:

Hồ sơ khi tham gia BHXH bắt buộc của chủ hộ kinh doanh bao gồm:

Đối với chủ hộ kinh doanh:

 • Tờ khai hộ kinh doanh tham gia BHXH, BHYT 
 • Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
 • Bảng kê thông tin 

Đối với người lao động: 

 • Tờ khai tham gia thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) 
 • Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì phải bổ sung các giấy tờ chứng minh (nếu có

Quá trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội 

Bước 1: Trong thời gian 30 ngày tính từ ngày bắt đầu giao kết hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong vòng 20 ngày kể từ hôm nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu quá thời hạn không cấp thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có câu trả lời bằng văn bản đồng thời nêu rõ lý do.

Tóm tắt bài viết

Hộ kinh doanh có phải đóng BHXH hay không?

Theo quy định được nêu trong luật BHXH, ta có thể thấy chủ hộ kinh doanh sẽ phải đóng BHXH bắt buộc nếu như có hoạt động thuê mướn hay sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Quá trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội 

Bước 1: Trong thời gian 30 ngày tính từ ngày bắt đầu giao kết hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong vòng 20 ngày kể từ hôm nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu quá thời hạn không cấp thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có câu trả lời bằng văn bản đồng thời nêu rõ lý do.

Kết luận

Với những thông tin được cung cấp như trên, NewCA hy vọng người đọc có thể giải đáp được câu hỏi về việc hộ kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON