Hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Theo quy định mới thì doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử. Nhiều người thắc mắc về hình thức thanh toán trên hoá đơn điện tử có bắt buộc không? Bài viết dưới đây NewCA sẽ giải đáp thắc mắc trên.

Hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Hình thức thanh toán không phải là tiêu thức bắt buộc có trên hóa đơn (theo Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Căn cứ Điều 10 Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ, nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn gồm:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán (trừ một số ngoại lệ);

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (trừ một số ngoại lệ);

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng (trừ một số ngoại lệ);

– Tổng số tiền thanh toán;

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Theo đó, hình thức thanh toán là nội dung không bắt buộc trên hóa đơn điện tử.

>>> Xem thêm: Những quy định mới về hóa đơn điện tử đáng lưu ý theo Thông tư 78 & Nghị định 123

Hướng dẫn ghi hình thức thanh toán hóa đơn điện tử

Khi lập-xuất hóa đơn, nếu doanh nghiệp vẫn muốn ghi tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử thì có thể ghi một trong hai hình thức sau:

  • Hình thức thanh toán bằng tiền mặt;
  • Hình thức thanh toán qua chuyển khoản.

Khi tiến hành lập hóa đơn điện tử, để đảm bảo ghi đúng hình thức thanh toán, bạn và doanh nghiệp có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức tiền mặt, người lập hóa đơn điền ký hiệu TM.
  • Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, người lập hóa đơn điền ký hiệu CK.
  • Nếu doanh nghiệp chưa xác định được hình thức thanh toán thì người lập hóa đơn điền ký hiệu TM/CK. Bởi, tại Công văn số 9208/CT-TTHT, ban hành ngày 22/9/2017, Cục thuế TP Hồ chính Minh đã khẳng định: Hình thức thanh toán không phải là nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn. Trường hợp hóa đơn có nội dung này mà bên bán và mua chưa xác định phương thức thanh toán thì có thể ghi ký hiệu “TM/CK” thì vẫn hoàn toàn đảm bảo tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn.

Như vậy, để tránh sai sót có thể xảy ra với tiêu thức hình thức hóa đơn trên hóa đơn điện tử, người dùng có thể điền ký hiệu TM/CK.

Ngoài ra, đối với tiêu thức hình thức thanh toán, người lập hóa đơn cũng cần lưu ý một số quy định sau:

  • Các hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 đồng nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì bắt buộc phải sử dụng hình thức thanh toán trên hóa đơn là chuyển khoản.
  • Các trường hợp hóa đơn có tiêu thức “Hình thức thanh toán” ghi là”TM/CK” thì chỉ cần các nội dung bắt buộc khác được lập đúng theo quy định thì hóa đơn vẫn đảm bảo tính hợp lệ để tiến hành kê khai thuế.
hoa don dien tu
Có bắt buộc viết hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử không?

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về hóa đơn điện tử tại NewCA

Cách xử lý HĐĐT ghi sai hình thức thanh toán

Mặc dù tiêu thức không bắt buộc nhưng nếu người lập hóa đơn viết sai phương thức thanh toán thì vẫn cần xử lý và sửa chữa.

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua, người bán nhưng 2 bên chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

– Thực hiện việc hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua.

–  Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót và được người bán, người mua kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

– Tiến hành lập biên bản điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

– Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Việc lập hóa đơn điều chỉnh sai sót cũng cần phải đảm bảo ghi đầy đủ các các thông tin, điều chỉnh tăng hay giảm so với hóa đơn điện tử có sai sót. 

Cách thức thanh toán được xem là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua, liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải cẩn trọng tìm hiểu thật kỹ các quy định về hóa đơn để có thể hoàn thành tốt nhất công việc được giao và tránh việc ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn.

Lời kết

Bài viết trên đây NewCA đã trả lời cho thắc mắc “Hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử có bắt buộc không?”. Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON