Yêu cầu đối với hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán

Yêu cầu đối với hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán

Quá trình mua phần mềm kế toán hay bất kỳ hàng hóa nào đều có phát sinh nhiều chi phí kèm theo. Vì thế hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán rất được nhiều khách hàng quan tâm. Để hiểu hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hạch toán là gì?

Hạch toán tức là một hệ thống bao gồm 4 quá trình. Đó là quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép. Tất cả hướng đến mục đích quản lý các hoạt động kinh tế ngày một chặt chẽ hơn. Cụ thể:

 • Quan sát: Đây được xem là hoạt động đầu tiên của quá trình quản lý. Nó nhằm định hướng, phản ánh và sự tồn tại của đối tượng cần thu thập.
 • Đo lường: Mục đích là để lượng hóa các hao phí trong sản xuất. Đồng thời cũng là của cải vật chất đã sản xuất ra bằng các đơn vị đo thích hợp.
 • Tính toán: Đây là quá trình sử dụng các phép tính, phương pháp phân tích, tổng hợp. Nhằm để nhận biết được mức độ thực hiện và hiệu quả của mỗi quá trình kinh tế.
 • Ghi chép: Được biết đến là quá trình thu nhận, xử lý, ghi lại tình hình và kết quả các hoạt động kinh tế. Từ đó, đưa ra căn cứ thông tin và ra quyết định phù hợp.
Hạch toán chi phí là quá trình gồm nhiều bước
Hạch toán chi phí là quá trình gồm nhiều bước

Theo đó, có 3 loại hạch toán chính đó là:

 • Hạch toán nghiệp vụ (Hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật),
 • Hạch toán thống kê (Thống kê),
 • Hạch toán kế toán (Kế toán).

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Đặc điểm của hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán

Hạch toán sẽ phản ánh mọi mặt hoạt động kinh tế về tài chính ở tất cả các cơ quan. doanh nghiệp hay tổ chức sự nghiệp. Hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán sẽ thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin phần mềm. Cùng với đó là sự biến động của phần mềm kế toán trong đơn vị. Điều này giúp kiểm tra được toàn bộ chi phí của phần mềm.

Hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán theo dõi và phản ánh một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống về tình hình biến động của tài sản trong đơn vị tổ chức. Nhờ vậy sẽ theo dõi được liên tục quá trình trước, trong và sau khi triển khai hoạt động kinh doanh. Đồng thời, xem kế hoạch đầu tư sử dụng vốn của doanh nghiệp có đạt hiệu quả hay không.

Hạch toán chi phí này sử dụng cả 3 loại thước đo là tiền, lao động và hiện vật. Nhưng chủ yếu vẫn là tiền tệ. Điều này cho thấy với nghiệp vụ kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp đều sẽ được kế toán ghi chép lại theo giá trị tiền. Nên giúp việc quản lý, thực hiện các kế hoạch kinh tế tài chính của đơn vị và doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán phản ánh rõ mức chi phí cần bỏ ra
Hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán phản ánh rõ mức chi phí cần bỏ ra

Các phương pháp được áp dụng đối với hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán bao gồm:

 • Chứng từ,
 • Đối ứng tài khoản,
 • Tính giá,
 • Tổng hợp và cân đối.

Trong đó, thủ tục hạch toán bắt buộc phải có đầu tiên đó là lập chứng từ kế toán.

Yêu cầu đối với hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán

Dựa trên cơ sở trình độ và yêu cầu quản lý, kế toán tiến hành xác định đối tượng hạch toán.Với trình độ quản lý cao đối tượng hạch toán chi phí được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Do đó, có thể chi tiết hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán và nâng cao chất lượng thông tin kế toán. 

Ngược lại, với trình độ quản lý thấp hơn, hạch toán chi phí có thể bị hạn chế và thu hẹp. Điều đó ảnh hưởng không tốt tới vấn đề cung cấp thông tin kế toán. Trong chi phí mua phần mềm kế toán, thường được phân chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Trong đó mỗi bộ phận có phương án tổ chức khác nhau, mỗi hạng mục của phần mềm có thiết kế, cấu tạo vật chất và giá thành dự toán riêng.

Do vậy, tuỳ vào từng mục cụ thể, trình độ quản lý của từng doanh nghiệp nhất định, đối tượng hạch toán chi phí phần mềm kế toán có thể là đơn đặt hàng, giai đoạn công việc hoàn thành, bộ phận cài đặt. 

Tài liệu hạch toán cần phải chính xác và đầy đủ
Tài liệu hạch toán cần phải chính xác và đầy đủ

Xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí phù hợp với thực tế của đơn vị có ý nghĩa rất lớn. Nó giúp kế toán chi phí tổ chức hợp lý từ khâu hạch toán ban đầu, tổ chức tài khoản và sổ sách chi tiết cũng như tổ chức hạch toán theo đúng đối tượng xác định.

Bên cạnh đó, phương pháp hạch toán chi phí được hình thành trong sự phụ thuộc với đối tượng hạch toán chi phí. Với mỗi phần mềm, kế toán sẽ xác định phương pháp hạch toán thích hợp.

Câu hỏi thường gặp

Hạch toán là gì?

Hạch toán tức là một hệ thống bao gồm 4 quá trình. Đó là quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép. Tất cả hướng đến mục đích quản lý các hoạt động kinh tế ngày một chặt chẽ hơn

Yêu cầu đối với hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán như thế nào?

Dựa trên cơ sở trình độ và yêu cầu quản lý, kế toán tiến hành xác định đối tượng hạch toán.Với trình độ quản lý cao đối tượng hạch toán chi phí được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Do đó, có thể chi tiết hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán và nâng cao chất lượng thông tin kế toán. 

Với những thông tin trên, hi vọng rằng doanh nghiệp sẽ nắm bắt được đặc điểm cũng như yêu cầu đối với hạch toán chi phí mua phần mềm kế toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON