Quy định về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Quy định về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được cấp cho người lao động phải nghỉ việc liên tục nhiều ngày và người lao động đủ điều kiện để hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật. Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải tuân theo một số quy định, nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Quy định về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ theo quy định của pháp luật tại Khoản 2, Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ y tế quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

 • Một lần khám người lao động chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
 • Trường hợp người lao động bị bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì đã hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ có được ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp trước đó, người bệnh phải tiến hành tái khám để các bác sĩ, y sĩ xem xét và quyết định.
 • Trường hợp người lao động bị bệnh đi khám và trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì người lao động chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.
 • Trường hợp khám nhiều khoa bệnh trong thời gian cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
 • Trường hợp cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì bác sĩ, y sĩ phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

Trường hợp nào cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hiện nay được dùng để xác nhận số ngày nghỉ việc cụ thể của người lao động là dùng cho các mục đích như: đang phải điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản đối với nữ và chăm con ốm,… việc này sẽ làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH theo quy định. Cụ thể trong các trường hợp cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH gồm:

 • Trường hợp người lao động nghỉ việc để điều trị ngoại trú
 • Trường hợp lao động là nữ đi khám thai hay bị các vấn đề như: sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động nữ cần thực hiện biện pháp tránh thai điều trị ngoại trú 
 • Trường hợp lao động là nữ đang sinh con khi mang thai hay phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định điều trị ngoại trú

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

1. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải đáp ứng các yêu cầu sau đây

 • Phải do cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động. Các bác sĩ, y sĩ làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này sẽ được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của những người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;
 • Và phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh nơi mà cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người lao động đang bị bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Một lần khám người lao động chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

3. Bác sĩ, y sĩ làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXh cho người lao động

Hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

1. Đối với trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động đã điều trị nội trú 

Hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 
Hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp có chuyển viện trong quá trình điều trị thì có thêm bản sao hợp lệ giấy chuyển tuyến.

Đối với trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải cấp giấy ra viện. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho khoảng thời gian người bệnh điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi tử vong được căn cứ vào thời gian ghi trên giấy báo tử theo mẫu TP/HT/1999-C1 quy định tại Quyết định số 1203-QĐ/1998/TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch.

2. Đối với trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động đang điều trị ngoại trú

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ số ngày nghỉ ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Kết luận về tình trạng sức khỏe quy định tại khoản 4 Điều này chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ghi trên giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và chỉ có giá trị để giải quyết hưởng chế độ thai sản.

Như vậy trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã tổng hợp đến bạn đọc những thông tin mới và cần thiết nhất khi người lao động cần xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Mong rằng có thể cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON