Giao kết hợp đồng điện tử và 3 điều cần biết

Những thông tin cần biết về giao kết hợp đồng điện tử

Trong bối cảnh công nghệ cũng như thương mại toàn cầu đang ngày một phát triển mạnh mẽ thì giao kết hợp đồng truyền thống đang dần được thay thế bằng một hình thức hoàn toàn mới đó chính là giao kết hợp đồng điện tử. Thông qua phương thức này, doanh nghiệp tiết kiệm được phần lớn chi phí, thời gian giao dịch và dễ dàng kết nối với đối tác khách hàng cả trong và ngoài nước.

Cùng NewCA tìm hiểu về những thông tin cần biết về giao kết hợp đồng điện tử trong bài viết dưới đây.

Giao kết hợp đồng điện tử là gì?

Tại Điều 36 thuộc Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đã quy định rất rõ ràng về giao kết hợp đồng điện tử. Cụ thể là:

  • Giao kết hợp đồng điện tử chính là việc sử dụng các thông điệp dữ liệu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong một quá trình giao kết hợp đồng.
  • Trong giao kết hợp đồng điện tử, trừ trường hợp các bên đã thực hiện các thỏa thuận khác thì đề nghị giao kết hợp đồng cũng như chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được tiến hành thông qua thông điệp dữ liệu.
Giao kết hợp đồng là gì?
Giao kết hợp đồng là gì?

Nguyên tắc về giao kết hợp đồng điện tử

Để giao kết hợp đồng điện tử một cách thuận lợi thì các bên có mặt trong hợp đồng cần nắm chắc và tuân thủ đúng các nguyên tắc sau:

  • Các bên tham gia có quyền được thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong quá trình giao kết và tiến hành hợp đồng.
  • Việc giao kết hợp đồng điện tử và thực hiện nó phải tuân theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử và pháp luật liên quan đến hợp đồng.
  • Khi giao kết và thực hiện nội dung trong hợp đồng điện tử thì các bên có quyền thỏa thuận trước về những yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, điều kiện cần có để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử.

Giá trị pháp lý của giao kết hợp đồng điện tử

Về câu hỏi liệu giao kết hợp đồng điện tử có được pháp luật Việt Nam công nhận tính pháp lý hay không thì đã được trả lời rõ ràng tại Điều 38 Luật Giao dịch điện tử 2005. Nội dung khẳng định rằng: “Trong giao kết và tiến hành thực hiện hợp đồng điện tử, mọi thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu đều có giá trị pháp lý tương đương như thông báo bằng các phương pháp truyền thống khác.

Những quy định cần lưu ý về giao kết hợp đồng điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức hay hộ kinh doanh cần lưu ý các quy định được NewCA đề cập bên dưới đây về giao kết hợp đồng điện tử. Như vậy, quá trình giao kết cũng như thực hiện hợp đồng mới diễn ra suôn sẻ và đảm bảo sự hài lòng của các bên tham gia.

#1. Đối tượng chủ thể của giao kết hợp đồng điện tử

Gần như trong tất cả các quá trình giao kết điện tử, bên cạnh hai bên tham gia vào việc giao kết (bên đề nghị và bên được đề nghị) thì còn có một chủ thể thứ 3 có mối liên quan mật thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giao kết hợp đồng điện tử. Đó chính là các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ mạng cũng như đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, chữ ký số.

Tuy nhiên, bên thứ ba này sẽ không hề tham gia vào quá trình đàm phát, giao kết hay có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng điện tử. Họ chỉ tham gia với tư cách là một cơ quan hỗ trợ nhằm đảm bảo tính hiệu quả, bảo mật và giá trị pháp lý cho việc giao kết hợp đồng điện tử.

#2. Thời gian gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu trong giao kết hợp đồng điện tử

Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu được xác định là thời điểm mà thông điệp dữ liệu này được nhập vào hệ thống thông tin và chính thức nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo.

Trong trường hợp mà người nhận chỉ định cụ thể một hệ thống thông tin nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận được xác định là thời điểm thông điểm dữ liệu nhập vào đúng hệ thống đó. Với trường hợp người nhận không chỉ định cụ thể thì thời điểm này sẽ là thời điểm mà thông điệp dữ liệu đó được nhập vào bất kỳ một hệ thống thông tin nào, miễn là nó thuộc sở hữu của người nhận.

Những quy định cần lưu ý về giao kết hợp đồng điện tử
Những quy định cần lưu ý về giao kết hợp đồng điện tử

#3. Địa điểm gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu trong giao kết hợp đồng điện tử

Địa điểm gửi thông điệp được xác định chính là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo đó là một cơ quan, tổ chức hoặc sẽ là nơi cư trú nếu người khởi tạo là cá nhân. Bên cạnh đó, trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở khác nhau thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu bắt buộc là nơi có mối liên hệ mật thiết, rõ ràng nhất với giao dịch.

Ngược lại, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được xác định là trụ sở nếu người nhận là cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc là địa chỉ cư trú thường xuyên nếu người nhận là một cá nhân. Với trường hợp mà người nhận có nhiều trụ sở khác nhau thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu sẽ là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất đối với giao dịch.

Tóm lược nội dung

Giao kết hợp đồng điện tử là gì?

Giao kết hợp đồng điện tử chính là việc sử dụng các thông điệp dữ liệu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong một quá trình giao kết hợp đồng.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử

– Các bên tham gia có quyền được thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong quá trình giao kết và tiến hành hợp đồng.
– Việc giao kết hợp đồng điện tử và thực hiện nó phải tuân theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử và pháp luật liên quan đến hợp đồng.
– Khi giao kết và thực hiện nội dung trong hợp đồng điện tử thì các bên có quyền thỏa thuận trước về những yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, điều kiện cần có để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử.

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh cần nắm rõ về việc giao kết hợp đồng điện tử được NewCA tổng hợp và chia sẻ một cách đầy đủ, chi tiết. Nếu cần bất cứ thông tin hay hỗ trợ nào liên quan đến các dịch vụ chuyển đổi số, hóa đơn điện tử, chữ ký số,… thì liên hệ ngay với NewCA để được tư vấn nhanh chóng. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON