File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 mới nhất

newca

File excel mới nhất để tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 đã được NewCA cập nhật trong bài viết dưới đây. Nếu bạn là một nhân viên hành chính nhân sự chuyên nghiệp, đang chuẩn bị cho các công tác nhân sự của năm 2023 thật chỉn chu thì không thể bỏ qua bài viết này.

File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

Trong năm 2023, giai đoạn 1 (từ ngày 01/01 đến 30/06/2023) mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, giai đoạn 2 (từ ngày 01/07 đến 31/12/2023) mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Do đó, tiền lương tối đa tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự khác biệt trong giai đoạn này.

Bởi vậy, NewCA đã lập File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 để quý khách hàng thuận tiện trong việc xác định số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp).

File Excel này với 02 trang (sheet), sheet tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01 đến 30/06/2023 và sheet tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/07 đến 31/12/2023.

Tải file excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội điện tử tại NewCA

Một số lưu ý khi sử dụng File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

(i) Ở trên là ví dụ về trường hợp người lao động có mức tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 97.000.000 đồng/tháng.

(ii) Quý khách chỉ cần nhập tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng vào ô màu vàng thì sẽ biết được số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại ô màu xanh.

(iii) File excel này áp dụng cho người lao động trong nước; đối với người lao động nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

(iv) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: Áp dụng với doanh nghiệp thông thường theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

(v) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (*): Áp dụng với doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

file excel tính tiền đóng BHXH 2023

Căn cứ pháp lý để lập File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 nêu trên được lập dựa vào các văn bản pháp luật sau đây:

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2015, năm 2018, năm 2019).

– Luật Việc làm 2013.

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

– Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, năm 2015, năm 2018, năm 2020).

– Nghị định 146/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021).

– Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Điều 3. Về thực hiện chính sách tiền lương – Nghị quyết 69/2022/QH15 

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị. 

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch). 

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội.

Lời kết

NewCA đã cập nhật chi tiết mẫu file excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 mới nhất. Các doanh nghiệp hãy chú ý và sử dụng đúng mẫu bảng biểu này trong quá trình kê khai nhé. Hy vọng bài viết của NewCA đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON