Đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền?

Đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền

Bảo hiểm xã hội là một phần của an sinh xã hội. Gần đây, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội đã có hai hình thức BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Nhiều người thắc mắc về cách đóng, cách hưởng bảo hiểm xã hội. Có thắc mắc Đóng BHXH được hưởng chế độ gì? Đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền? Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc trên giúp bạn!

Đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền? Mức hưởng chế độ BHXH được tính dựa trên mức tiền lương đóng BHXH theo công thức Mức hưởng = (1,5 x MBQL x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x MBQL x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Bảo hiểm xã hội là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động và xã hội?

Bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội. Được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai tổ chức và thực hiện theo quy định.

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo bù đắp, thay thế một phần thu nhập khi người lao động gặp các khó khăn: ốm đau, nghỉ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi nghỉ hưu trí hoặc chết. Mức hưởng chế độ BHXH dựa vào sự đóng góp của chính người lao động vào quỹ BHXH.

Không ai lường trước được những khó khăn trong tương lai. Vì vậy BHXH ra đời như một biện pháp dự trù bảo vệ người lao động khỏi những hoàn cảnh thiếu thốn lúc hoạn nạn. Bằng chính sức lao động của mình khi còn khỏe mạnh.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội điện tử tại NewCA

Đóng BHXH được hưởng chế độ gì theo quy định?

Miễn là bạn đáp ứng được điều kiện về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Và bạn tham gia đóng BHXH theo quy định, bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm tương ứng. 

Các chế độ bảo hiểm theo các cách thức tương ứng đóng bảo hiểm xã hội hiện nay bao gồm:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ: Chế độ ốm đau; chế độ thai sản (với cả nam và nữ); chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Ngoài ra, BHXH còn có cách cộng thời gian đóng BHXH theo cả bắt buộc lẫn tự nguyện. Như vậy, bạn vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện thì thời gian tham gia BHXH là tổng thời gian tham gia BHXH của cả hai hình thức trên.

Bạn đã hiểu sơ qua về các chế độ của BHXH. Cách tính thời gian tham gia BHXH ra sao? Bạn đang thắc mắc đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền? Hãy cùng theo dõi phần hướng dẫn cách tính chi tiết dưới đây!

Đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền?

Trong trường hợp thời gian đóng BHXH là 8 năm, bạn chưa đủ điều kiện để nhận lương hưu bạn có thể yêu cầu nhận BHXH một lần.

Theo quy định tại Điều 60 Bảo hiểm xã hội một lần của Luật Bảo hiểm xã hội: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần với điều kiện:

  • Tham gia BHXH 8 năm và không có nhu cầu tiếp tục tham gia BHXH
  • Chưa đủ điều kiện nhận lương hưu

Thời gian hưởng bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cách tính có thể hiểu:

Tổng số 8 năm của bạn liên tục thì được tính tròn 8 năm = 8 x 12 = 96 tháng. Nếu đây là thời gian không liên tục, bạn có thể áp dụng cách tính như hướng dẫn của Khoản 4 Điều 19 thông tư 59/2015 như trên.

Đóng BHXH 8 được năm bao nhiêu tiền phụ thuộc vào thời gian tham gia
Đóng BHXH 8 được năm bao nhiêu tiền phụ thuộc vào thời gian tham gia

Mức lương bình quân khi tính trợ cấp một lần để biết đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền?

Về việc đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền? Hãy cùng đi xem cách tính mức lương bình quân và công thức tính số tiền hưởng BHXH một lần.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH: Mức hưởng chế độ BHXH liên quan trực tiếp tới mức tiền lương đóng BHXH. Theo đó, trung bình cộng lương trong vòng 8 năm là căn cứ tính chế độ BHXH 1 lần.

Cũng theo quy định tại Khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo cách sau:

Ví dụ, bạn có cả thời gian đóng BHXH 8 năm trước năm 2014 thì mỗi năm bạn được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương = 1,5 x 8 = 12 tháng mức bình quân tiền lương.

Bạn có cả thời gian đóng BHXH 8 năm sau năm 2014 thì mỗi năm bạn được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương = 2 x 8 = 16 tháng mức bình quân tiền lương. Còn có thời gian cả trước cả sau năm 2014 thì: a x 1,5 + b x 2 tháng mức bình quân tiền lương. Trong đó a: số năm tham gia BHXH trước năm 2014, b: số năm tham gia BHXH sau năm 2014

Kết luận đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền? Mức hưởng = (1,5 x MBQL x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x MBQL x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Bảo hiểm xã hội giúp đảm bảo an sinh xã hội trong những hoàn cảnh khó khăn. Kể cả khi không lường trước được: ốm đau, tai nạn nghề nghiệp… Đến khi sức lao động bị suy giảm, mất đi: hưu trí, tử tuất.

Tóm tắt nội dung

Tính đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền căn cứ vào đâu?

Đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền liên quan trực tiếp tới mức bình quân tiền lương đóng BHXH (trung bình cộng lương trong vòng 8 năm)

Công thức tính đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền?

Mức hưởng = (1,5 x MBQL x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x MBQL x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Hy vọng bài viết đóng BHXH 8 năm được bao nhiêu tiền giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn về BHXH. Từ đó quyết định đúng đắn việc tham gia BHXH phù hợp cũng như cách tính mức hưởng khi tham gia BHXH.

Công ty Cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON