Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và 4 điều cần biết

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Những điều cần biết cho người làm hành chính

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là một vấn đề nhạy cảm trong môi trường doanh nghiệp Nó không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của công ty. 

Vì vậy, việc đối xử công bằng và chuyên nghiệp với nhân viên là điều rất quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và cách giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. 

Giới thiệu về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là tài liệu quan trọng và cần thiết trong quá trình làm việc của mỗi người lao động. Tuy nhiên, đôi khi việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Nếu việc chấm dứt này đến từ phía nhà tuyển dụng một cách đơn phương, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần biết về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Giới thiệu về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Giới thiệu về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định của Luật lao động, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

  • Điều kiện: Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Thủ tục: Nhà tuyển dụng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm thông báo chấm dứt hợp đồng, thanh toán các khoản tiền còn lại cho người lao động và gửi báo cáo về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

Quyền lợi của người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng đơn phương

Nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động đến từ phía nhà tuyển dụng một cách đơn phương, người lao động có quyền lợi gì?

  • Được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động: Nhà tuyển dụng phải thông báo cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước ít nhất 45 ngày (đối với hợp đồng không xác định thời hạn) hoặc 30 ngày (đối với hợp đồng xác định thời hạn).
  • Được đền bù: Nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động đến từ phía nhà tuyển dụng một cách đơn phương, người lao động có quyền được đền bù tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm lương thực tế đã làm được và các khoản bồi thường khác (nếu có).
  • Được tái định cư: Nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động đến từ phía nhà tuyển dụng một cách đơn phương và người lao động là người nước ngoài, nhà tuyển dụng phải hỗ trợ người lao động tái định cư về nước.

Hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Nếu nhà tuyển dụng chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương, hậu quả sẽ rất nặng nề đối với nhà tuyển dụng và cả người lao động. Sau đây là những hậu quả pháp lý và kinh tế của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

  • Pháp lý: Nhà tuyển dụng sẽ bị phạt tiền hoặc bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho người lao động nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động không tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Kinh tế: Việc chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương sẽ gây tổn thất về nhân sự và sẽ tốn kém cho nhà tuyển dụng trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Hơn nữa, nếu người lao động cảm thấy bị tổn thương, họ có thể gây ra ảnh hưởng đến uy tín của công ty trên thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì họ cần làm gì?

Nếu bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần nắm rõ quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của mình. Họ có thể tham khảo các luật sư để được hỗ trợ pháp lý.

Nhà tuyển dụng cần làm gì để tránh việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Để tránh việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhà tuyển dụng nên tìm cách giải quyết các vấn đề với người lao động một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. Nếu không thể giải quyết được, nhà tuyển dụng cần tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo đền bù tài chính cho người lao động.

Kết luận

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không chỉ làm tổn thương đến người lao động mà còn ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của công ty. Do đó, trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, nhà tuyển dụng cần suy nghĩ kỹ về tác động của hành động này đến tất cả các bên liên quan.

Đối với người lao động, nếu bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, họ cần phải nắm rõ quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu cảm thấy bị tổn thương, họ có thể tham khảo các luật sư để được hỗ trợ pháp lý.

Đối với nhà tuyển dụng, để tránh việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, họ nên tìm cách giải quyết các vấn đề với người lao động một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. Nếu không thể giải quyết được, nhà tuyển dụng cần tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo đền bù tài chính cho người lao động.

Hi vọng bài viết trên của NewCA đã đem đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON