Đối tượng tham gia BHXH năm 2022 chi tiết, đầy đủ

Đối tượng tham gia BHXH năm 2022 chi tiết, đầy đủ

BHXH là nhu cầu thiết yếu trong đảm bảo chất lượng đời sống dân trí, bao gồm cả bảo hiểm bắt buộc, cũng như tự nguyện. Vậy đối tượng tham gia BHXH gồm những ai, hãy cùng NewCA giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm những ai?

Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bao gồm người lao động (NLĐ; công dân Việt Nam hoặc nước ngoài) và Người sử dụng lao động (NSDLĐ), cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động (NLĐ)

1. Người lao động là công dân Việt Nam

NLĐ là công dân VN thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định (có thời hạn)
 • Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
 • Công nhân, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân (QĐND); sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân (CAND)
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ QĐND; hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, CA, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí
 • Người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định theo Luật NLĐ Việt Nam 
 • Người quản lý doanh nghiệp (DN), người quản lý điều hành hợp tác xã (HTX) có hưởng tiền lương
 • Người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan địa phương xã, phường, thị trấn.
Những đối tượng tham gia bhxh
Những đối tượng tham gia BHXH

2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu NLĐ là người nước ngoài thuộc 1 trong các trường hợp sau thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

 • NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN là nhà quản lý, GĐ điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một DN nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ DN sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được DN nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.
 • NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu, theo quy định Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người sử dụng lao động (NSDLĐ)

1. Người sử dụng lao động là công dân Việt Nam

NSDLĐ là công dân Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc, gồm các đối tượng có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân
 • Tổ chức (TC) chính trị, TC chính trị – xã hội, TC chính trị xã hội – nghề nghiệp, TC xã hội – nghề nghiệp và các TC xã hội khác
 • Cơ quan, TC nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
 • DN, HTX, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân

b, NSDLĐ là công dân nước ngoài

NSDLĐ là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các đối tượng sau đây có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, TC chính trị, TC chính trị – xã hội, TC chính trị xã hội – nghề nghiệp, TC xã hội – nghề nghiệp, TC xã hội khác.
 • Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, TC khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Xem thêm: BHXH điện tử-NewCA

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đối tượng tham gia bhxh tự nguyện
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên & không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định pháp luật về BHXH, gồm:

 • NLĐ làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) thời hạn dưới 3 tháng trước 01/01/2018; NLĐ làm việc theo HĐLĐ thời hạn dưới 1 tháng từ 01/01/2018 trở đi
 • Người hoạt động không chuyên trách ở địa phương: thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố,..
 • NLĐ giúp việc gia đình
 • Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không được hưởng trợ cấp tiền lương
 • Xã viên không hưởng lương, tiền công làm việc trong hợp HTX, liên hiệp hợp HTX
 • Nông dân, NLĐ tự tạo việc làm, gồm những cá nhân tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân & gia đình
 • NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định pháp luật về BHXH

Tóm tắt bài viết

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm những ai?

– Người lao động là công dân Việt Nam
– Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
– Người sử dụng lao động là công dân Việt Nam
– Người sử dụng lao động là công dân nước ngoài

Những đối tượng nào tham gia BHXH tự nguyện?

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên & không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định pháp luật về BHXH.

Trên đây là toàn bộ về đối tượng tham gia BHXH, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với NewCA để được tư vấn hỗ trợ và sử dụng dịch vụ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON