Cập nhật điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán mới

Cập nhật điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán mới

Kế toán doanh nghiệp là một trong những ngành nghề phổ biến được nhiều công ty lựa chọn, cũng như là một trong những ngành quan trọng nhất trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. NewCA nhằm mục đích giúp khách hàng hiểu và chọn lọc các thông tin liên quan đến điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán thông qua bài viết dưới đây nhé!.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Căn cứ luật kế toán 2015 thì doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên

Người có chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán thông qua công ty dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh công ty dịch vụ kế toán nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định

2. Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 

Những điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán
Những điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

3. Khi mở công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp chỉ được thành lập theo các loại hình sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

5. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ

6. Doanh nghiệp chỉ được thành lập công ty dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đã nêu trên và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có giá trị tương đương
 • Có ít nhất hai cổ đông góp vốn là kế toán hành nghề
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề
 • Đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề và tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức phù hợp với quy định của Nhà nước

Đối với công ty hợp danh

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán đối với công ty hợp danh đó là có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có giá trị tương đương.

Công ty có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên.

Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Đối với công ty tư nhân

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có giá trị tương đương.
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề.
 • Chủ công ty tư nhân vừa là kế toán, vừa là giám đốc.

Ngoài 3 phương thức trên, doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán bằng cách đăng ký kinh doanh với tư cách cá nhân. Ở loại hình này, điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán là:

 • giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề
 • Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty kế toán

Xem thêm: Phần mềm kế toán

Những lưu ý về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Để đảm bảo đáp ứng được điều kiện thành lập công ty kế toán, doanh nghiệp cần nắm được một số lưu ý như sau:

Chuẩn bị người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức dịch vụ kế toán phải là người có đủ kinh nghiệm và năng lực, vì họ phải chịu trách nhiệm về những công việc quan trọng của công ty. Công ty có thể bầu một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật (đối với cổ phần và trách nhiệm hữu hạn).

Công ty có thể bổ nhiệm chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, v.v. làm đại diện hoặc thuê nhân viên đảm nhận vị trí đại diện của công ty dịch vụ kế toán. Người đại diện theo pháp luật có thể được thay đổi sau khi công ty được thành lập.

Những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Chọn loại hình doanh nghiệp

Công ty có thể lựa chọn hình thức công ty phù hợp theo số lượng cổ đông và theo mong muốn của công ty… Các hình thức công ty phổ biến hiện nay là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty tư nhân. Mỗi loại đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, doanh nghiệp nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn một loại.

Đặt địa chỉ hợp lệ cho công ty

Công ty dịch vụ kế toán cần xác định được địa chỉ bao gồm đường, ngách, ngõ, ngách, phố, đường phố hoặc thôn, ấp, xã, quận, huyện, thành phố, quận, thị xã, thành phố, thị trấn, thành phố. Địa chỉ của công ty dịch vụ kế toán phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam, không sử dụng địa chỉ giả hoặc lập địa chỉ tại chung cư, nhà nhiều hộ gia đình.

Chuẩn bị vốn

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán cơ bản là doanh nghiệp phải bố trí đủ vốn. Số vốn tối thiểu mà công ty yêu cầu phụ thuộc vào yêu cầu của ngành, khả năng tài chính và số vốn đầu tư của công ty. Các loại vốn cần trích lập bao gồm vốn pháp định, vốn hạt giống và vốn ký quỹ.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Giấy đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty dịch vụ kế toán.
 • Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần hoặc thành viên góp vốn trong công ty dịch vụ kế toán.
 • Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân (bản sao có công chứng) nếu là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương nếu là tổ chức.

Xem thêm: Các quy định về khai thuế từ 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Tóm tắt nội dung

Những lưu ý về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

– Chuẩn bị người đại diện pháp luật
– Chọn loại hình doanh nghiệp
– Đặt địa chỉ hợp lệ cho công ty
– Chuẩn bị vốn
– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán

Những loại công ty nào được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán?

– Công ty TNHH 2 thành viên trở nên
– Công ty hợp danh
– Công ty tư nhân

Trên đây là hướng dẫn của NewCA về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán. Nếu còn vướng mắc liên quan đến các vấn đề nêu trên, bạn có thể liên hệ với NewCA để được tư vấn và hướng dẫn nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON