Những điều cần biết về điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Những điều cần biết về điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Để có thể kinh doanh hay thành lập công ty bảo hiểm, chủ doanh nghiệp không chỉ cần phải tuân theo các thủ tục thông thường mà còn phải lưu ý đến các điều kiện kinh doanh bảo hiểm. Chính vì vậy, hãy để NewCA giúp bạn có thêm thông tin liên quan cũng như các quy định về điều kiện kinh doanh bảo hiểm thông qua bài viết dưới đây.

Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Kinh doanh bảo hiểm là gì?
Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Cũng như hầu hết các lĩnh vực kinh doanh khác, kinh doanh bảo hiểm chủ yếu tạo ra doanh thu thông qua bán hàng cho khách hàng. Cụ thể hơn, các công ty bảo hiểm bán các hợp đồng bảo hiểm và nhận thanh toán dưới hình thức phí bảo hiểm. 

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm tạo ra lợi nhuận bằng cách đảm bảo phí bảo hiểm nhận được lớn hơn bất kỳ khiếu nại nào đối với chính sách. Đây được gọi là lợi nhuận bảo lãnh phát hành. Các công ty bảo hiểm cũng tạo ra thu nhập bằng cách sử dụng một phần phí bảo hiểm thu được đầu tư vào các lĩnh vực khác. Đây được gọi là thu nhập đầu tư. 

Các hình thức kinh doanh bảo hiểm

Dựa trên Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, tại Điều 59 (được bổ sung và sửa đổi bởi Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010) có bốn loại tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

 • Công ty cổ phần bảo hiểm
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm
 • Hợp tác xã bảo hiểm
 • Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Những điều kiện kinh doanh bảo hiểm cần đáp ứng

Những yêu cầu tất yếu theo quy định hiện nay khi muốn kinh doanh bảo hiểm đó chính là phải có Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm môi giới bảo hiểm cũng như chi nhánh nước ngoài. 

Dưới đây là những điều khoản cũng như quy định để doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Những điều kiện kinh doanh bảo hiểm cần đáp ứng
Những điều kiện kinh doanh bảo hiểm cần đáp ứng

#1. Tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn

Sau đây là các điều kiện mà tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm hay môi giới bảo hiểm cần phải đáp ứng:

 • Vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia phải là tiền mặt và không được sử dụng vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân hay vốn vay để tham gia góp vốn.
 • Nếu tổ chức hay doanh nghiệp tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tiếp trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Tổ chức tham gia góp vốn được yêu cầu phải bảo đảm số vốn dự kiến góp lớn hơn hoặc bằng vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định.
 • Nếu tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính đồng thời được chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành bởi cơ quan có thẩm quyền.

#2. Những yêu cầu khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Đối với tổ chức nước ngoài

 • Đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam.
 • Là công ty con của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.
 • Có kinh nghiệm hoạt động tối thiểu trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam là 7 năm.
 • Bắt buộc phải có tổng tài sản tối tương đương 02 tỷ đô la Mỹ ở năm liền kề trước thời hạn năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Không có các vi phạm nghiêm trọng trong quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quốc gia mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời gian 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Đối với tổ chức Việt Nam

Tại năm liền kề trước năm nộp hồ sơ nhằm mục đích cấp Giấy phép, tổ chức muốn kinh doanh bảo hiểm phải có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam.

#3. Những yêu cầu khi thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

Nếu muốn thành lập tổ chức bảo hiểm cần tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập đồng thời sở hữu ít nhất 20% cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm sắp được đưa vào hoạt động.

#4. Những yêu cầu khi thành lập chi nhánh nước ngoài

 • Đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam. 
 • Là công ty con của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.
 • Có kinh nghiệm hoạt động tối thiểu trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam là 7 năm.
 • Bắt buộc phải có tổng tài sản tối tương đương 02 tỷ đô la Mỹ ở năm liền kề trước thời hạn năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Đặt trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã có các điều ước quốc tế về thương mại được ký kết.
 • Đồng thời không có các vi phạm nghiêm trọng trong quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quốc gia mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời gian 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Tóm tắt bài viết

Các hình thức kinh doanh bảo hiểm

1. Công ty cổ phần bảo hiểm
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm
3. Hợp tác xã bảo hiểm
4. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm tại Việt Nam

Tại năm liền kề trước năm nộp hồ sơ nhằm mục đích cấp Giấy phép, tổ chức muốn kinh doanh bảo hiểm phải có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam.

Với các thông tin được cung cấp như trên, NewCA hy vọng bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về các điều kiện kinh doanh bảo hiểm.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON