5 điều kiện hoàn thuế GTGT mà doanh nghiệp cần biết

Đối tượng, trường hợp và điều kiện hoàn thuế GTGT 

Điều kiện hoàn thuế GTGT là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm. Tuy nhiên, các yêu cầu về điều kiện, trường hợp hoàn thuế GTGT khá phức tạp, được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau. 

 • Vậy đâu là điều kiện hoàn thuế GTGT?
 • Có những trường hợp hay đối tượng nào được hoàn thuế GTGT?
 • Có những điều kiện và lưu ý gì trong mỗi trường hợp được hoàn thuế GTGT?

Bài viết dưới đây của NewCA sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về điều kiện hoàn thuế GTGT trên. 

Điều kiện hoàn thuế GTGT 

Căn cứ theo quy định được ban hành tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, mọi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có điều kiện hoàn thuế GTGT sau đây:

 • Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư và đã được cấp giấy chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sở hữu con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thiết lập và lưu giữ đầy đủ các giấy tờ liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Có tài khoản gửi tiền tại ngân hàng theo đúng mã số thuế đã đăng ký của cơ sở kinh doanh.

Các trường hợp, đối tượng hoàn thuế GTGT 

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) được quy định trong Khoản 3 Điều 1 của Thông tư 130/2016/TT-BTC, bắt đầu có hiệu lực kể từ 01/7/2016. Cụ thể:

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc theo quý (tùy vào trường hợp kê khai), sẽ được tiến hành khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
 • Trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết kể từ tháng hoặc quý đầu tiên phát sinh, hoặc khấu trừ lũy kế ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý mà vẫn chưa được khấu trừ hết.

#1. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Điều kiện hoàn thuế GTGT trong trường hợp này là cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ; hoặc cơ sở kinh doanh thuộc dự án tìm kiếm, phát triển mỏ quặng dầu khí nằm trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động. 

Điều kiện hoàn thuế GTGT cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ
Điều kiện hoàn thuế GTGT cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ

Nếu thời gian đầu tư lớn hơn hoặc bằng 1 năm sẽ đủ điều kiện hoàn thuế GTGT của mặt hàng sử dụng trong đầu tư theo từng năm, trừ những trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư không có đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký trước đó, căn cứ theo quy định của pháp luật.
 • Dự án đầu tư chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh căn cứ theo quy định của Luật đầu tư.
 • Dự án đầu tư không đảm bảo đủ điều kiện để duy trì kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Những dự án đầu tư, khai thác tài nguyên, cũng như khoáng sản (được cấp phép từ ngày 1/7/2016); sản xuất hàng hóa với tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản có chi phí năng lượng chiếm khoảng trên 51% giá thành sản phẩm dựa theo dự án đầu tư.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên cũng được hoàn thuế GTGT. 

#2. Đối với những dự án đầu tư

Điều kiện hoàn thuế GTGT áp dụng với cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có dự án đầu tư (không áp dụng với dự án đầu tư xây dựng căn hộ để bán) trong cùng một tỉnh thành, đang trong giai đoạn đầu tư. 

Cơ sở kinh doanh phải thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư. Cơ sở kinh doanh tiến hành kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ cho việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang được tiến hành.

Lưu ý, số thuế GTGT kết chuyển tối đa phải bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

#3. Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đang trong kỳ hạn có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ 300 triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế GTGT ngay trong tháng hoặc quý đó. Còn nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ trong kỳ hạn đó lại không đạt được mức trên 300 triệu đồng thì sẽ khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT: Hàng hóa được nhập khẩu rồi được xuất khẩu nhưng hàng hóa được xuất khẩu đó lại không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan căn cứ theo quy định của pháp luật về hải quan. 

Các trường hợp, đối tượng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Các trường hợp, đối tượng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cơ quan thuế thực hiện việc hoàn thuế trước, kiểm tra sau nếu người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép, gian lận thuế, trốn thuế, gian lận thương mại trong thời hạn hai năm liên tục. Người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao căn cứ theo quy định của Luật quản lý kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

#4. Một số trường hợp về điều kiện hoàn thuế GTGT khác 

Cơ sở kinh doanh chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao căn cứ theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua sản phẩm tại Việt Nam để sử dụng. Đối tượng này được hoàn thuế GTGT đã trả được ghi trên hoá đơn thuế GTGT hoặc chứng từ thanh toán đã bao gồm thuế GTGT.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài có mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp sẽ được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo khi người này xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT sẽ được tiến hành căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT.

Đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn chính thức ODA không hoàn lại: chủ dự án chỉ định việc quản lý chương trình sẽ được hoàn lại thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức thì sẽ được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.

Tóm tắt bài viết

Các trường hợp, đối tượng hoàn thuế GTGT 

– Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư
– Dự án đầu tư
– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
– Các trường hợp khác

Điều kiện hoàn thuế GTGT 

1. Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
2. Doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh.
3. Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sở hữu con dấu.
4. Thiết lập và lưu giữ đầy đủ các giấy tờ liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán.
5. Có tài khoản gửi tiền tại ngân hàng theo đúng mã số thuế đã đăng ký của cơ sở kinh doanh.

Trên đây là những trường hợp và điều kiện hoàn thuế GTGT mà doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần biết. Hy vọng những thông tin do NewCA cung cấp sẽ giúp ích cho bạn và doanh nghiệp của bạn. 

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON