Điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để thuận tiện theo dõi việc đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, còn là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội dựa trên quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thông tin trên sổ  bảo hiểm xã hội gặp sai sót, chủ thể cần tiến hành thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Vậy theo quy định của pháp luật, việc điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây, NewCA sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ các thông tin về việc điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. 

Điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội được hiểu là gì?

Đầu tiên chúng ta cần hiểu rằng bảo hiểm xã hội là cơ sở pháp lý để người lao động được hưởng các trợ cấp theo quy định của pháp luật. Do vậy, mọi thông tin được kê khai trên bảo hiểm xã hội phải hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

Trong trường hợp các thông tin đã kê khai trên sổ bảo hiểm xã hội của chủ thể bị sai sót hoặc có thay đổi, ví dụ như tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, công việc hoặc các nội dung khác. Thì khi đó, việc điều chỉnh các nội dung sai sót này được gọi là điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Trước khi tiến hành điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, chủ thể cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ và tìm hiểu kỹ các quy trình để việc chỉnh sửa thông tin bảo hiểm xã hội được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Thực tế hiện nay một số doanh nghiệp, đơn vị hoặc người lao động thường gặp một số vướng mắc trong quá trình điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Trong nội dung dưới đây, NewCA sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Các loại hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

1. Đối với chủ thể là người lao động, cần chuẩn bị các loại hồ sơ sau

Trường hợp sai sót bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội, các loại hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bị sai sót 

Hồ sơ liên quan kèm theo cụ thể như sau:

  • Trường hợp chủ thể sai sót thông tin liên quan đến họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch hoặc giới tính: Cần chuẩn bị giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch theo quy định và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu. Nếu chủ thể là Đảng viên phải có lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp.
  • Trường hợp chủ thể thay đổi nơi làm việc: Cần chuẩn bị văn bản quyết định chứng minh địa điểm làm việc.

2. Đối với đơn vị, cần chuẩn bị các loại hồ sơ sau

Trong trường hợp người lao động nộp hồ sơ thông qua đơn vị làm việc, đơn vị cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội cho người lao động, bao gồm:

  • Xác nhận tờ khai trước khi người lao động tiến hành điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ bảo hiểm xã hội: Thông tin điều chỉnh hoàn toàn đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đó. Sau đó người lao động xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Đối với người đang trong thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội thì không phải xác nhận
  • Bảng kê thông tin được ban hành theo Quyết định 595/QĐ-CP 
CKkSgtJEG 5EZoBpeyZnLdECnd8ktk tufjI1zN9 mVrUHP7KpQL fmozWhT9PQPV42LDME19i7AhjLHnNJZETSNUsWBeRM4laXXsgAeyLJVKnlpAPBShUuh2qpRcrki9QAQ2ord3If5Iy3FITiDqOF5saluhUP7rMIeQUH2DM8q Cfv1d0uEvpFDyLb w
Các loại hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

Quy trình điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào?

Khi tiến hành điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội cần phải tuân thủ theo trình tự và quy định của pháp luật. Do vậy, chủ thể cần thực hiện điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội theo quy trình như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

  1. Đối với người lao động.

Chủ thể có thể nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc nộp hồ sơ thông qua các dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiến hành giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Trong trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Chủ thể cần đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi qua Tổ chức I-VAN.

  1. Đối với các đơn vị

Các đơn vị tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc có thể nộp qua giao dịch điện tử. Trong trường hợp thực hiện qua giao dịch điện tử: Đơn vị cần thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai điện tử của bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký bằng chữ ký điện tử trên hồ sơ và sau đó gửi đến Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết

Người lao động có thể nhận sổ bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đơn vị sẽ nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp điều chỉnh số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân

Đối với trường hợp cần điều chỉnh số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân, người lao động chỉ cần lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Sau đó tiến hành nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan tự động điều chỉnh và cập nhật lại trong cơ sở dữ liệu.

Thời hạn giải quyết việc điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

m6itlI qBYLSchRpmHmAMcgToEf7LoZBgTWlyWF XcD9QaaMOBHJ7kr8f XCcojp21Wl 6iBCaWS0RXRgIDtXrtKTSfwnsuD6Hyh7S7XMiWIFQTOEzucLsj7Zu0NgBi ixODwLKI0oqIYEU1dnifMyoUiWSWmAm66JNnzQjGhw
Thời hạn giải quyết việc điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày, được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu đối với những trường hợp sau:

  • Chỉnh sửa thông tin về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc, quốc tịch; giới tính; sổ bảo hiểm xã hội mất hoặc hỏng.
  • Cộng nối thời gian nhưng không cần phải đóng bảo hiểm xã hội, điều chỉnh nghề nghiệp hoặc công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc đặc biệt vừa nặng nhọc độc hại vừa nguy hiểm.
  • Gộp sổ bảo hiểm xã hội: Trường hợp cần phải xác minh quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo đến người lao động.

Trong trường hợp chỉ cần điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết không quá 5 ngày. Được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Khi thực hiện làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội thì chủ thể lao động, tổ chức hoặc đơn vị không cần nộp lệ phí. Trong trường hợp người lao động chưa rõ các thủ tục thì có thể liên hệ trực tiếp để được cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội hỗ trợ.

Tóm tắt bài viết

Điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội là gì?

Trong trường hợp các thông tin đã kê khai trên sổ bảo hiểm xã hội của chủ thể bị sai sót hoặc có thay đổi, ví dụ như tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, công việc hoặc các nội dung khác. Thì khi đó, việc điều chỉnh các nội dung sai sót này được gọi là điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội.

Quy trình điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

Bước 1. Nộp hồ sơ
Bước 2. Nhận kết quả giải quyết

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh bảo hiểm xã hội. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều thông tin bổ ích.

Trân trọng cảm ơn!

 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON