Địa điểm và hình thức nộp thuế năm 2023 được quy định thế nào?

Địa điểm và hình thức nộp thuế năm 2023 được quy định thế nào?

Tiếp nối chủ đề về nộp thuế, NewCA sẽ giải đáp câu hỏi địa điểm và hình thức nộp thuế năm 2023 được quy định như thế nào? là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Theo dõi bài viết dưới đây để cập nhập chi tiết.

Địa điểm và hình thức nộp thuế 2023 cần lưu ý

Căn cứ vào điều 56 Luật Quản lý thuế 2019 quy định chi tiết địa điểm và hình thức nộp thuế cụ thể như sau:

“Điều 56. Địa điểm và hình thức nộp thuế

  1. Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:
  1. Tại Kho bạc Nhà nước;
  2.  Tại cơ quan quản lý thuế nơi trực tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
  3.  Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;
  4.  Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

   2. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công chức, nhân viên thu tiền thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

   3. Cơ quan, tổ chức khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế.

   4. Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu tiền thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Vì vậy, người nộp thuế có thể nộp thuế tại những địa điểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Quản lý thuế 2019 đã được nêu trên.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 06/2021/TT-BTC, thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn là 03 ngày làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 184/2015/TT-BTC.

Quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế 2019 như sau

“ (i) Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo thời hạn trước, sau và theo thứ tự tại Mục (ii).

(ii) Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được quy định như sau:

– Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

– Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

– Tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh.”

Xác định ngày đã nộp thuế 

Căn cứ vào Điều 58 Luật Quản lý thuế 2019, ngày đã nộp thuế được xác định theo các trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp thứ nhất, nộp tiền thuế không bằng tiền mặt, ngày đã nộp thuế là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, tổ chức dịch vụ trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp tiền thuế.

– Trường hợp thứ hai, nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt, ngày đã nộp thuế là ngày Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế.

Như vậy, NewCA đã giải đáp câu hỏi địa điểm và hình thức nộp thuế thuế 2023 được quy định như thế nào? Hy vọng thông tin nêu trên có ích đối với doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp hãy theo dõi các bài viết mới nhất trên website của NewCA nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON