CTKM: Ra mắt sản phẩm BHXH điện tử CyberCare

ra mắt CyberCare V3

NewCA thông báo về CTKM ra mắt sản phẩm BHXH điện tử CyberCare, cụ thể như sau

Thời gian triển khai

  • Thời gian đăng ký nhận ưu đãi: từ ngày 1/12/2022

Nội dung ưu đãi

Tặng gói dịch vụ phần mềm BHXH điện tử CyberCare 6 tháng với số lao động bất kỳ cho 1000 khách hàng đầu tiên.

Đăng ký khuyến mãi

anh 01 02

    —————————

    CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

    Nef Digital SEOON