Công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 11/2023

cong viec ke toan nhánu can lam trong thang 11

Tổng hợp đầy đủ những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 11/2023 chi tiết và đầy đủ nhất. Lưu ngay để tránh lỡ mất công việc nhé!

1. Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý

Căn cứ vào điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng, trừ một số trường hợp được phép kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

– Đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

– Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Đối với người nộp thuế đang khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Khai và nộp Thuế thu nhập cá nhân

– Trường hợp doanh nghiệp khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

  • Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nếu trong tháng 10 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.
  • Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/11/2023 (thứ Hai).

– Trường hợp doanh nghiệp khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý:

  • Chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 11/2023.

3. Đóng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn tháng 11 sẽ do doanh nghiệp đóng cụ thể như sau:

  • Hạn chót đóng thứ Năm ngày 30/11/2023.
  • Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Tuy nhiên, theo Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31/12/2023 nếu doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Các công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 11/2023
Các công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 11/2023. Ảnh: Internet

4. Kê khai và nộp tờ khai thuế TNCN

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì nếu trong tháng 7, doanh nghiệp có phát sinh trả lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác cho người lao động thì phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng. Nếu doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì không cần thực hiện. 

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

– Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

– Về thời hạn nộp hồ sơ:

  • Trường hợp kê khai thuế TNCN theo tháng: thời hạn khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/11/2023 (thứ Hai).
  • Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo quý chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 11/2023.

5. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động: Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 30/11/2023 (thứ Năm).

6. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Trước ngày 03/11/2023 (thứ Sáu), doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) nếu số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp tăng hoặc giảm trong tháng 10/2023.

Nef Digital SEOON