Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng CyberBook

Khuyến mãi CyberBook

NewCA thông báo về chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng CyberBook. Cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai

  • Thời gian đăng ký nhận ưu đãi: từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023.
  • Thời hạn duyệt sử dụng ưu đãi với các sản phẩm CyberBill, CyberCare, CyberBook đến hết ngày 30/4/2023.

2. Thông tin chi tiết ưu đãi

Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng sử dụng phần mềm kế toán CyberBook năm đầu tiên.

Giá ưu đãi:

  • 50K/tháng đối với gói CyberBook Starter
  • 119K/tháng đối với gói CyberBook Standard
  • 190K/tháng đối với gói CyberBook Professional

Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill 200 số hóa đơn

3. Đăng ký nhận ưu đãi

    Nef Digital SEOON