3 Chế độ thai sản mà người lao động được hưởng dù đã nghỉ việc

Các chế độ thai sản mà người lao động vẫn được hưởng kể cả khi đã nghỉ việc_

Mặc dù người lao động đã nghỉ việc tại doanh nghiệp nhưng sẽ vẫn nhận được các chế độ thai sản. Cùng NewCA tìm hiểu chi tiết những chế độ thai sản mà người lao động được hưởng kể cả khi đã nghỉ việc trong bài viết dưới đây.

Những điều kiện để người lao động hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đóng BHXH bắt buộc phải đáp ứng đủ 2 điều kiện sau đây mới được hưởng chế độ thai sản:

 • Điều kiện 1: Người lao động thuộc 6 trường hợp sau

a, Lao động nữ mang thai

b, Lao động nữ sinh con

c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

d, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng

đ, Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

e, Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

 • Điều kiện 2: Thời gian đóng BHXH

Người lao động trong nhóm b, c, d có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng trở lên khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Các chế độ thai sản người lao động được hưởng khi đã nghỉ việc

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi đáp ứng đủ 2 điều kiện nêu bên trên thì vẫn được hưởng các chế độ thai sản sau:

2.1 Chế độ thai sản khi sinh con

Theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con được tính cụ thể như sau:

 • Người lao động có thời gian đóng BHXH từ 06 tháng trở lên: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc.
 • Người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 06 tháng: Mức hưởng chế độ thai sản đối với người cha là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày (đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34)
 • Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng, trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2.2 Chế độ thai sản trong trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng

Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng được tính cụ thể như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng hưởng chế độ thai sản.
 • Đối với trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH (quy định chi tiết tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật bảo hiểm xã hội 2014).
 • Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày
 • Mức hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng nêu , trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Đối với trường hợp gia đình có cả bố và mẹ đều đang tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, khi nhận con nuôi thì chỉ có bố hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

che do thai san nld duoc huong khi nghi viec

2.3 Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

 • Lao động nữ sinh con được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.
 • Trường hợp sinh con nhưng chỉ có bố tham gia BHXH thì người bố được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở thay đổi từ 1.490.000 đồng sang 1.800.000 đồng, vì vậy mức trợ cấp 1 lần sinh con hoặc nuôi con nuôi của người lao động cũng sẽ tăng từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 triệu đồng cho mỗi con.

Như vậy, người lao động dù đã nghỉ việc cũng vẫn sẽ được hưởng 3 chế độ thai sản trên. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết hỗ trợ người lao động tìm hiểu về vấn đề chế độ thai sản khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON